Русавська, В. А., & Таран, М. Д. (2021). УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПІВ НАССР ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ ЗАВОЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НА РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Підприємництво і торгівля, (31), 47-54. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-07