Світлична, А. В., Дем’яненко, Н. В., & Конопльов, В. О. (2021). ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. Підприємництво і торгівля, (31), 62-67. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-31-09