Васильців, Т. Г., Лупак, Р. Л., & Штець, Т. Ф. (2018). ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ, ЦІЛЕЙ ТА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ІТ-СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (23), 56-63. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2018-23-10