Гущак, О. М., Семак, Б. Д., & Галик, І. С. (2018). ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Підприємництво і торгівля, (22), 151-156. вилучено із http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/97