Васильців, Т. Г., Лупак, Р. Л. і Штець, Т. Ф. (2018) «ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ, ЦІЛЕЙ ТА ЗАХОДІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ІТ-СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ», Підприємництво і торгівля, (23), с. 56-63. doi: 10.36477/2522-1256-2018-23-10.