Наукові видання

Вісник Львівського торговельно-економічного університету виходить у чотирьох серіях: економічні науки, технічні науки, гуманітарні науки, юридичні науки.
Також друкується збірник наукових праць „Підприємництво і торгівля”.
 • Підприємництво і торгівля

  Галузь науки: економічні

  Періодичність: 6 разів на рік

  Мова видання: українська, англійська, польська

  Фахова реєстрація (категорія «Б»):
  Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4); Наказ МОН України від 27.04.2023 року № 491 (додаток 3)

  Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля.

  Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

 • Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі

  Галузь науки: економічні

  Періодичність: 4 рази на рік

  Мова видання: українська, англійська, польська

  Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3)

  Спеціальності: 051 Економіка; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм

  Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, забезпечення умов публічного обговорення та апробації результатів досліджень, створення платформи для обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних вчених.

 • Вісник ЛТЕУ. Економічні науки

  Галузь науки: економічні

  Періодичність: 3-4 рази на рік

  Мова видання: українська, англійська, польська

  Фахова реєстрація (категорія «Б»):
  Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4); Наказ МОН України від 27.04.2023 року № 491 (додаток 3)

  Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво та торгівля.

  Вісник є фаховим та рецензованим науковим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень сучасних проблем економічної теорії, концепції розвитку економіки на макро та мікро рівні, системи фінансів, обліку, аналізу, аудиту, економічної безпеки, оподаткування, математичних методів і інформаційних технологій в економіці, міжнародних економічних відносин, сучасного менеджменту і маркетингу та інших галузей економічної науки. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, державні службовці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти та представники бізнес-середовища.

 • Вісник ЛТЕУ. Технічні науки

  Галузь науки: технічні

  Періодичність: 2 рази на рік

  Мова видання: українська, англійська, польська

  Фахова реєстрація (категорія «Б»):
  Наказ МОН України від 17.03.2020 року № 409 (додаток 1)

  Спеціальності: 132 – Матеріалознавство; 181 – Харчові технології; 182 – Технології легкої промисловості.

  Вісник є фаховим науковим та рецензованим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері технічних наук.

 • Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки

  Галузь науки: юридичні

  Періодичність: 2 рази на рік

  Мова видання: українська, англійська, польська

  Фахова реєстрація (категорія «Б»):
  Наказ МОН України від 09.02.2021 № 157 (додаток 4) 

  Спеціальності: 081 – Право.

  Збірник є науковим та рецензованим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у сфері юридичної науки та практики.