Наукові видання

Вісник Львівського торговельно-економічного університету виходить у чотирьох серіях: економічні науки, технічні науки, гуманітарні науки, юридичні науки.
Також друкується збірник наукових праць „Підприємництво і торгівля”.
 • Підприємництво і торгівля

  Галузь науки: економічні

  Періодичність: 6 разів на рік

  Мова видання: українська, англійська, польська

  Фахова реєстрація (категорія «Б»):
  Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4)

  Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування;
  076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

  Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

 • Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки

  Галузь науки: юридичні

  Періодичність: 2 рази на рік

  Мова видання: українська, англійська, польська

  Спеціальності: 081 – Право; 293 – Міжнародне право.

  Збірник є науковим та рецензованим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у сфері юридичної науки та практики.