Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі

Поточний номер

№ 2 (2021)

Галузь науки: економічні

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3)

Спеціальності: 051 – Економіка; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 241 – Готельно-ресторанна справа; 242 – Туризм.

Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, забезпечення умов публічного обговорення та апробації результатів досліджень, створення платформи для обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних вчених.

Завдання журналу: обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку теорії і практики у сфері туризму та готельно-ресторанної справи; сприяння створенню середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими; активізація розвитку міжнародного співтовариства фахівців з теорії та практики економічних досліджень індустрії туризму та гостинності; публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору для вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus

ISSN: 2786-4812 (Print), 2786-4820 (Online)

DOI: 10.36477/tourismhospcee

Статті

Halina Powęska
5-13
DOBRA KULTURY JAKO OBIEKTY AKTYWIZACJI TURYSTYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH O DOMINUJĄCEJ ROLI WALORÓW WYPOCZYNKOWYCH
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-1
PDF
Д. І. Басюк, Т. Л. Мостенська, М. Г. Руднєва, О. І. Арабаджийський
14-20
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-2
PDF
О. В. Виноградова, Н. І. Дрокіна
21-29
SERM СТРАТЕГІЯ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-3
PDF
Mitsenko Mitsenko, Riznyk Riznyk
30-39
MANAGEMENT OF LABOR MOTIVATION ON ENTERPRISES OF SANATORIUM-RESORT COMPLEX
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-4
PDF
Г. Т. П’ятницька
40-48
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-5
PDF
Р. В. Сагайдак-Никитюк, С. В. Барнатович
49-53
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ КАТЕГОРІЙНИХ МЕНЕДЖЕРІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-6
PDF
І. І. Свидрук
54-63
ДЕТЕРМІНАНТИ РАДИКАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ У КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕННЯХ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-7
PDF
Б. Б. Семак
64-71
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-8
PDF
І. І. Тучковська
72-77
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ: ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-2-9
PDF
Переглянути всі випуски