Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі

Поточний номер

№ 9 (2023)

Галузь науки: економічні

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3)

Спеціальності: 051 Економіка; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм

Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, забезпечення умов публічного обговорення та апробації результатів досліджень, створення платформи для обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних вчених.

Завдання журналу: обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку теорії і практики у сфері туризму та готельно-ресторанної справи; сприяння створенню середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими; активізація розвитку міжнародного співтовариства фахівців з теорії та практики економічних досліджень індустрії туризму та гостинності; публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору для вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, Crossref, OUCI.

ISSN: 2786-4812 (Print), 2786-4820 (Online)

DOI: 10.32782/tourismhospcee

Статті

Н. Ф. Басій, І. Ф. Ланиця, Д. М. Яхвак
5-11
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СЕГМЕНТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ РИНКУ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-1
PDF
Л. В. Батченко, О. В. Рева
12-19
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-2
PDF
О. І. Безносюк
20-29
НЕМАТЕРІАЛЬНА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ У РОЗРОБЦІ ІННОВАЦІЙНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-3
PDF
В. П. Каленська, В. В. Любченко
30-37
ЗЕЛЕНИЙ ГОТЕЛЬНИЙ БІЗНЕС: ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-4
PDF
М. Я. Кобеля-Звір
38-44
ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ «ЄДИНИЙ РИНОК»
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-5
PDF
Н. Є. Кудла, Ю. Б. Миронов
45-57
КОМПЕТЕНЦІЇ – ЧИННИК УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-6
PDF
Г. Ю. Омельченко, В. В. Даниленко
58-63
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-7
PDF
Н. Д. Островська, З. М. Герасимів, І. С. Соловей
64-70
МЕХАНІЗМИ ПРОАКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В ГРОМАДАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-8
PDF
В. С. Церклевич, А. В. Діль, Ю. Ю. Моцна
71-79
ПОТЕНЦІАЛ СЕЗОННИХ СТРАВ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА «LOCAL FOOD»
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-9
PDF
Т. М. Чернишова, С. А. Мутасова
80-87
РИНОК ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ ДЛЯ КЛІЄНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-9-10
PDF
Переглянути всі випуски