Підприємництво і торгівля

Поточний номер

№ 33 (2022)

Назва видання: Підприємництво і торгівля

Рік заснування: Збірник засновано у 1998 році та відповідно до Постанови Президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 включено до переліку фахових видань. Збірник перейменовано у 2016 році.

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22163-12063 ПР від 07.06.2016 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Політика наукового видання: Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, WorldCat, Crossref, Open Ukrainian Citation Index.

ISSN: 2522-1256 (Print), 2522-1264 (Online)

DOI: 10.36477/2522-1256

СТАТТІ

П. О. Куцик, С. Р. Семів
5-15
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРЕНДІВ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-01
PDF
М. Є. Бондарчук
26-23
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-02
PDF
К. О. Бужимська
24-30
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОДАЖАМИ НА ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-03
PDF
Т. Г. Васильців, Г. В. Васильців
31-38
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ, НАУКИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-04
PDF
С. В. Василюк, І. А. Франів
39-43
ГАЛУЗЕВО-РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ У ПРОСТОРОВОМУ ОРІЄНТУВАННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-05
PDF
О. І. Жук, Н. В. Гой
44-48
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-06
PDF
В. М. Майборода
49-52
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-07
PDF
Б. М. Мізюк, Ю. Б. Миронов
53-58
КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-08
PDF
В. В. Павлов
59-65
ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ІТ-КОМПАНІЙ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-09
PDF
Т.М. Сидоренко
66-70
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-10
PDF
І. П. Склярук, Н. С. Гузей
71-79
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-11
PDF
К. С. Тимченко
80-89
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-12
PDF
Переглянути всі випуски