Підприємництво і торгівля

Поточний номер

№ 30 (2021)

Назва видання: Підприємництво і торгівля

Рік заснування: Збірник засновано у 1998 році та відповідно до Постанови Президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 включено до переліку фахових видань. Збірник перейменовано у 2016 році.

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22163-12063 ПР від 07.06.2016 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Політика наукового видання: Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, WorldCat

ISSN: 2522-1256 (Print), 2522-1264 (Online)

DOI: 10.36477/2522-1256

СТАТТІ

Маріана Стойка
5-10
КРИПТОВАЛЮТА – ВИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ, ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-01
PDF (English)
М. В. Верескун, В. М. Колосок, Е. В. Колосок
11-16
ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-02
PDF
Ю. В. Глівінська
17-24
СИСТЕМНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІАЛЬНИХ ПОНЯТЬ МЕХАНІЗМІВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-03
PDF
Ю. Г. Горященко
25-32
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-04
PDF
А. В. Дугінець, Т. Г. Бусарєва
33-37
СУЧАСНІ МОДЕЛІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-05
PDF (English)
О. В. Комчатних
38-43
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-06
PDF
Л. Ш. Маматова
44-47
РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-07
PDF
Г. М. Мутерко
48-52
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ПОШУКУ ПЕРСОНАЛУ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-08
PDF
І. С. Сидорук
52-58
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ЗА УЧАСТЮ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-09
PDF
С. М. Цвілий, Д. В. Василичев, О. Є. Галан
59-65
ПОСТКОРОНАВІРУСНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІКРОПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ТУРИЗМУ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-10
PDF (English)
О. А. Шульга
66-71
СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-11
PDF
М. І. Пиршін
72-82
ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ САМОДОСТАТНЬОМУ РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-30-12
PDF
Переглянути всі випуски