Підприємництво і торгівля

Поточний номер

№ 29 (2021)

Назва видання: Підприємництво і торгівля

Рік заснування: 2016

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22163-12063 ПР від 07.06.2016 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Політика наукового видання: Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, WorldCat

ISSN: 2522-1256 (Print), 2522-1264 (Online)

DOI: 10.36477/2522-1256

СТАТТІ

А. В. Бессонова
5-9
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-01
PDF
Г. П. Бессонова
10-14
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-02
PDF
С. І. Бессонова, О. В. Кленін
15-19
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-03
PDF
І. О. Ковшова, М. О. Глуміліна
20-27
МАРКЕТИНГОВЕ КОРИГУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ СТЕРЕОТИПІВ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ МАРКЕТПЛЕЙСІВ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-04
PDF
Н. В. Коцеруба
28-34
КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В СИСТЕМІ КРИЗИС-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-05
PDF
Д. Ю. Кретов
35-40
ОЦІНКА ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-06
PDF
І. М. Ощипок, Р. О. Бліщ
41-47
ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-07
PDF
О. Г. Підвальна, С. І. Богуславська
48-52
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНДУСТРІЄЮ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-08
PDF
Ю. Д. Радіонов
53-60
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-09
PDF
Ю. А. Сагайдак, Т. Б. Харченко
61-65
УПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЯК ІМПУЛЬС ПЕРЕХОДУ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-10
PDF
Н. В. Статівка, Ю. Л. Орел, К. Я. Кучерява
66-72
СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ У МАЛОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-11
PDF
Т. М. Стукан, А. А. Осадчий
73-77
SMART-МЕТОД У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-12
PDF
А. М. Ткаченко, Е. О. Колесник
78-83
ВПЛИВ АНТИДЕМПІНГОВИХ ТА ЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-29-13
PDF
Переглянути всі випуски