Підприємництво і торгівля

Поточний номер

№ 38 (2023)

Назва видання: Підприємництво і торгівля

Рік заснування: Збірник засновано у 1998 році та відповідно до Постанови Президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 був включений до переліку фахових видань. Збірник перейменовано у 2016 році.

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22163-12063 ПР від 07.06.2016 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4); Наказ МОН України від 27.04.2023 року № 491 (додаток 3)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля.

Політика наукового видання: Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, WorldCat, Crossref, Open Ukrainian Citation Index.

ISSN: 2522-1256 (Print), 2522-1264 (Online)

DOI: 10.32782/2522-1256

СТАТТІ

Т. А. Абушов
5-12
ТЕРМІНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-01
PDF
І. М. Бітюк
13-18
НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ: ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-02
PDF
К. В. Гнедіна, П. В. Нагорний
19-28
РИНОК ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-03
PDF
І. В. Єрко
29-36
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ОДИН З КРИТЕРІЇВ ТРАНСФОРМАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-04
PDF
М. Я. Кобеля-Звір
37-43
ДЕРЖАВНІ ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-05
PDF
Р. Л. Лупак, О. Є. Качан
44-52
СПЕЦИФІКА ТОРГІВЛІ ЯК ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-06
PDF
Ю. В. Полякова, О. Є. Шайда, М. І. Миронова, М. Б. Крутяк
54-61
МІЖНАРОДНИЙ ІТ-АУТСОРСИНГ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-07
PDF (English)
Ю. М. Стецик
62-68
ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ЯКІСТЮ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВЗУТТЯ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-08
PDF
О. І. Шалева
69-77
ДО ПИТАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-09
PDF
І. М. Шиндировський
78-83
ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-10
PDF
О. А. Шульга
84-93
УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-11
PDF
Ю. І. Клюс, Д. В. Фоменко
94-99
ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ ВІД ЇХ ІННОВАЦІЙНОЇ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-38-12
PDF (English)
Переглянути всі випуски