Підприємництво і торгівля

Поточний номер

№ 27 (2020)

Назва видання: Підприємництво і торгівля

Рік заснування: 2016

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22163-12063 ПР від 07.06.2016 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Політика наукового видання: Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, WorldCat

ISSN: 2522-1256 (Print), 2522-1264 (Online)

DOI: 10.36477/2522-1256

СТАТТІ

Ю. В. Бицюра
5-12
СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У НАУЦІ Й ОСВІТІ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
PDF
Л. В. Батченко, Л. О. Гончар, А. О. Беляк
13-20
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
PDF
О. М. Гавриш, Т. В. Капелюшна, В. П. Пильнова
21-25
ПЛАНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ
PDF
Г. М. Калач
26-30
МОДЕЛІ ОЦІНКИ БРЕНДУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ
PDF
В. М. Кміть, К. О. Семенчук
31-36
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ НА СПОЖИВАННЯ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ У ПОДАТКОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ
PDF
М. О. Колосова, М. О. Шевченко
37-42
ФОРМУВАННЯ СОЦІОТИПУ ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СПОЖИВАЧА: НЕЙРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
PDF
С. І. Кубів, В. В. Федюк
43-47
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
PDF
В. О. Літвінова
48-52
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КАНАЛАХ КОМУНІКАЦІЇ СУЧАСНИХ РОЗДРІБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF
К. С. Нікітенко, А. А. Осадчий
53-57
УПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF
А. І. Орєхова
58-61
УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ
PDF
Я. Г. Прoкoпенкo
62-67
ВПЛИВ ТРAНСAКЦІЙНИХ ВИТРAТ НA ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕAЛІЗAЦІЇ СІЛЬСЬКOГOСПOДAРСЬКOЇ ПРOДУКЦІЇ
PDF
І. М. Салівончик
68-71
СТРУКТУРНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
PDF
О.В. Тесак
72-75
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО КОНТРОЛЮ ЗА НАЯВНІСТЮ Й ВИКОРИСТАННЯМ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
PDF
К. Ю. Ягельська
76-81
ДЕРЖАВНА МЕДИЦИНА VS ПРИВАТНА: У ПОШУКАХ ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
PDF
Переглянути всі випуски