Підприємництво і торгівля

Поточний номер

№ 32 (2021)

Назва видання: Підприємництво і торгівля

Рік заснування: Збірник засновано у 1998 році та відповідно до Постанови Президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 включено до переліку фахових видань. Збірник перейменовано у 2016 році.

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22163-12063 ПР від 07.06.2016 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Політика наукового видання: Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, WorldCat, Crossref, Open Ukrainian Citation Index.

ISSN: 2522-1256 (Print), 2522-1264 (Online)

DOI: 10.36477/2522-1256

СТАТТІ

С. С. Бірбіренко, Ю. О. Жаданова, Ю. В. Терешко
5-10
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-01
PDF
С. І. Головацька
11-16
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-02
PDF
В. М. Дурач, С. М. Осипенко, Л. Г. Ніколайчук
17-25
ЗАКУПІВЛІ У ВІЙСЬКОВУ УСТАНОВУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-03
PDF
В. І. Кифяк, А. Г. Карп
26-32
ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-04
PDF
Л. Л. Кот
33-40
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПОГЛЯД
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-05
PDF
І. М. Ощипок
41-50
АНАЛІЗ І СТРАТЕГІЯ ПОКРАЩЕННЯ ХАРЧОВОГО СТАТУСУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-06
PDF
Н. І. Фединець, Ю. П. Сняданко, О. М. Марчук
51-59
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ОХОРОНИ ПРИРОДИ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-07
PDF
Я. В. Чернятевич
60-65
ЦИФРОВИЙ РОБОЧИЙ ПРОСТІР ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-32-08
PDF
Переглянути всі випуски