Підприємництво і торгівля

Поточний номер

№ 40 (2024)

Назва видання: Підприємництво і торгівля

Рік заснування: Збірник засновано у 1998 році та відповідно до Постанови Президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 був включений до переліку фахових видань. Збірник перейменовано у 2016 році.

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22163-12063 ПР від 07.06.2016 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4); Наказ МОН України від 27.04.2023 року № 491 (додаток 3)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля.

Політика наукового видання: Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, WorldCat, Crossref, Open Ukrainian Citation Index.

ISSN: 2522-1256 (Print), 2522-1264 (Online)

DOI: 10.32782/2522-1256

СТАТТІ

Р. В. Бойко, М. Ю. Чік, М. В. Побережниченко
5-13
ОПОДАТКУВАННЯ РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ СУБ’ЄКТА БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-01
PDF
В. Л. Вакуленко, В. А. Мялковський, Л. Юнтао
14-19
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-02
PDF
М. М. Викрикач
20-27
СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ТРАНСФЕРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-03
PDF
Н. І. Власюк, В. А. Івахів
28-36
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-04
PDF
В. В. Ільницький, Р. Р. Русин-Гриник, Я. А. Рудюк
37-42
КЛАСИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-05
PDF
В. М. Ільченко, К. С. Ільченко, Г. С. Кулькіна
43-48
ІННОВАЦІЇ ТА ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-06
PDF
Т. Р. Керод
49-55
ЕЛЕМЕНТИ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ РОЗШИРЕННЯ МАСШТАБІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-07
PDF
М. Я. Кобеля-Звір
56-66
ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-08
PDF
О. В. Коваленко
67-72
УЗГОДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ І ПРОЦЕДУР МІЖОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КООРДИНАЦІЇ У ЛАНЦЮГУ ПОСТАЧАННЯ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-09
PDF
А. В. Лєзіна
73-78
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-10
PDF
М. Ф. Нагірняк
79-90
ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПОДАТКОВИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-11
PDF
Б. С. Половинко
91-99
ЗАСТОСУВАННЯ ДОСВІДУ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-12
PDF
І. М. Рєпіна, О. М. Яценко
100-108
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ АДАПТИВНОГО СТРАТЕГУВАННЯ ПОВЕДІНКИ НАЦІОНАЛЬНИХ АГРОДРЕЙДЕРІВ НА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКАХ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-13
PDF
Н. І. Цегельник
109-116
ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ОПОДАТКУВАННЯ В БІЗНЕСІ: ВИЗНАННЯ, ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-14
PDF
С. В. Черкасова, М. Ю. Купрін
117-125
НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ В СИСТЕМІ НЕБАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-15
PDF
Переглянути всі випуски