Цілі та проблематика

Вісник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері технічних наук.

Зокрема, у віснику публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності.

Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, технологи, інженери, товарознавці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти технічних спеціальностей.

Положення про фахове періодичне видання Львівського торговельно-економічного університету.