Умови публікації статей

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Для опублікування статті у науковому фаховому виданні (Категорія "Б") «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки» Вип. 25, 2021 необхідно не пізніше 19 лютого 2021 року:

• Заповнити довідку про автора (посилання)

• На електронну адресу tech@journals-lute.lviv.ua надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.