Редакційна колегія

Головний редактор:

Пелик Леся Василівна, д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Львівського торговельно-економічного університету

 

Заступник головного редактора:

Мережко Ніна Василівна, д.т.н., професор, завідувачка кафедри товарознавства та митної справи Держаного торговельно-економічного університету

 

Відповідальний секретар:

Донцова Інна Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Львівського торговельно-економічного університету

 

Члени редколегії:

Арсеньєва Лариса Юріївна, д.т.н., професор, проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи, професор кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій;

Артюх Тетяна Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Беднарчук Микола Степанович, к.т.н., професор, судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України;

Гаврилишин Володимир Володимирович, к.т.н., професор, декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету;

Доманцевич Ніна Іванівна, д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Львівського торговельно-економічного університету;

Дубініна Антоніна Анатоліївна, д.т.н., професор, професор кафедри теорії та практики перекладу Національного університету "Запорізька політехніка";

Ковбаса Володимир Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій;

Лозова Тетяна Михайлівна, д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Львівського торговельно-економічного університету;

Омельченко Наталя Володимирівна, к.т.н., професор, професор кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів Державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;

Павлова Марія, Dr hab. inż., професор, професор кафедри матеріалознавства та технології взуття та одягу Університету технологій та гуманітарних наук в Радомі (Республіка Польща);

Сидоренко Олена Володимирівна, д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Держаного торговельно-економічного університету;

Cтойкова Теменуга, Ph.D., доцент, керівник Центру якості товарів та захисту споживачів; заступник завідувача кафедри товарознавства, Економічний університет − Варна (Болгарія).