Редакційна колегія

Головний редактор:

Пелик Леся Василівна, д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі ЛТЕУ

 

Заступники головного редактора:

Мережко Ніна Василівна, д.т.н., професор, завідувачка кафедри товарознавства та митної справи, Київський національний торговельно-економічний університет

 

Відповідальний секретар:

Донцова Інна Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів ЛТЕУ

 

Члени редколегії:

Арсеньєва Лариса Юріївна, д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, професор кафедри експертизи харчових продуктів, Національний університет харчових технологій;

Артюх Тетяна Миколаївна, д.т.н., професор, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Беднарчук Микола Степанович, к.т.н., професор, судовий експерт відділу товарознавчих та гемологічних досліджень, Львівський науково-дослідний експертнокриміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України;

Гаврилишин Володимир Володимирович, к.т.н., доцент, декан факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування ЛТЕУ;

Доманцевич Ніна Іванівна, д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства та експертизи у митній справі ЛТЕУ;

Доценко Віктор Федорович, д.т.н., професор, завідувач кафедри готельноресторанної справи, Національний університет харчових технологій;

Дубініна Антоніна Анатоліївна, д.т.н., професор, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи товарів, Харківський державний університет харчування та торгівлі;

Ковбаса Володимир Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, Національний університет харчових технологій;

Лозова Тетяна Михайлівна, д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів ЛТЕУ;

Омельченко Наталя Володимирівна, к.т.н., професор, професор кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів, Державний заклад “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”;

Ощипок Ігор Миколайович, д.т.н., професор, завідувач кафедри харчових технологій ЛТЕУ;

Павлова Марія, Dr hab. inż., професор, професор кафедри матеріалознавства та технології взуття та одягу, Університет технологій та гуманітарних наук в Радомі (Республіка Польща);

Сидоренко Олена Володимирівна, д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, Київський національний торговельно-економічний університет;

Cтойкова Теменуга, Ph.D., доцент, керівник Центру якості товарів та захисту споживачів; заступник завідувача кафедри товарознавства, Економічний університет − Варна (Болгарія);

Супрун Наталія Петрівна, д.т.н., професор, професор кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів, Київський національний університет технологій та дизайну.