Головна

Назва видання: Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки

Рік заснування: Вісник засновано у 1998 році та відповідно до Постанови Президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 включено до переліку фахових видань. Вісник перейменовано у 2016 році.

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22162-12062ПР від 16.06.2016 року

Галузь науки: технічні

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 17.03.2020 року № 409 (додаток 1)

Спеціальності: 132 – Матеріалознавство; 181 – Харчові технології; 182 – Технології легкої промисловості.

Політика наукового видання: Вісник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері технічних наук.

Реферативні бази даних: Ulrich’s Periodicals, Index Copernicus, Google Scholar, World Cat

ISSN: 2522-1221 (Print), 2522-123X (Online)

DOI: 10.36477/2522-1221

Положення про фахове періодичне видання Львівського торговельно-економічного університету.