ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

Ключові слова: старіння, полімери, властивості, фактори експлуатації полімерів, ерозія, деструкція

Анотація

Анотація. У статті досліджуються теоретичні аспекти проблеми часових змін структури та властивостей полімерних матеріалів, які представляють значний науковий інтерес. Метою статті є аналіз перебігу процесів старіння модифікованих полімерних матеріалів, теоретичне узагальнення отриманих результатів та моделювання тенденцій прогнозованого розвитку процесів. У статті проаналізовано вплив факторів старіння на властивості модифікованих полімерних матеріалів, які використовуються у різних галузях народного господарства. Розглянуто протікання фізичного старіння склоподібних полімерних матеріалів, зміну рухливості його структурних елементів при зміні температури. Аналіз розвитку процесів старіння досліджуваних полімерних матеріалів дав можливість визначити основні групи, що підлягали дії факторів впливу, місце полімерних матеріалів та приналежність до визначених груп. Показано неоднозначність (особливості) реагування полімерних матеріалів на дію факторів – агентів старіння, що пов’язане з надзвичайно широкою різноманітністю таких матеріалів, різними умовами експлуатації, розбіжними термінами та інтенсивністю дії агентів тощо. Проведено аналіз агентів деградації полімерних матеріалів та показано їх умовний поділ за класами стійкості до старіння. Результати теоретичних та практичних досліджень узагальнюють дію факторів старіння полімерних матеріалів. Доведено, що при проведенні довготривалих досліджень полімерних матеріалів слід враховувати можливість фазових переходів під дією чинників та відповідних додаткових пошкоджень структури. Подальші дослідження необхідно спрямувати на поглиблене вивчення механізму старіння полімерних плівок, встановлення кількісного зв’язку між впливом різних факторів на швидкість перебігу процесів старіння.

Посилання

1. Павлов Н. Н. Старение пластмасс в естественных и искусственных условиях. М. : Химия, 1982. 224 с.
2. Спорягін Е. О., Варлан Е. О. Теоретичні основи та технологія виробництва полімерних композиційних матеріалів : навч. посібник. Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2012. 190 с. URL: http://library.dnu.dp.ua/Metodichki/sporjagin.pdf
3. Feller R. L. Accelerated aging : photochemical and thermal aspects. Ann Arbor (Michigan, USA): Edwards Bros., 1994. 292 p.
4. Hodge I. M. Physical Aging in Polymer Glasses. Science. 1995. 267 (5206). P. 1945-1947. URL: http://www.jstor.org/stable/2886443
5. Allara D. L. Aging of polymers. Environmental health perspectives. 1975. V. 11. P. 29–45.
6. Manas Chanda, Salil K. Roy Plastics technology handbook. NW (USA): CRC Press (Taylor &Francis Croup), 2006. 202 p.
7. Maxwell A. S., Broughton W. R., Dean G., Sims G. D. Review of accelerated ageing methods and lifetime prediction techniques for polymeric materials. NPL Report DEPC MPR 016. Middlesex (UK): National Physical Laboratory, 2005. 84 p. URL: www.npl.co.uk
8. Рэнби Б., Рабек Я. Фотодеструкция, фотоокисление, фотостабилизация полимеров. М. : Мир, 1978. 675 с.
9. Фойгт И. Стабилизация синтетических полимеров против действия света и тепла. Л. : Химия, 1972. 544 с.
10. Stadler R., Maurer A. Methods for durability testing and lifetime estimation of thermal interface materials in batteries. Batteries. 2019. 5 (34). P. 1–11. URL: www.mdpi.com/journal/batteries
11. Plota Angelika, Masek Anna. Lifetime Prediction Methods for Degradable Polymeric Materials. Materials. 2020. 13. P. 4507. URL: www.mdpi.com/journal/material
12. Lewandowski M., Pawłowska U. Przewidywanie okresu trwałości elastomerów Cz. I. Degradacja elastomerów i przewidywanie czasu życia. Elastomery. 2016. 20 (2). P. 24–30. URL: h t t p s : / / e l a s t o m e r y. p l / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / streszczenia-pdf/E2016_2_Lewandowski. pdf
13. Carfagno S. P., Gibson R. J. A review of equipment aging: Theory and technology. NP-1558: Research Project 890-1. Philadelphia (Pennsylvania, USA): Franklin research center, 1980. 464 p. URL: https://www.osti.gov/servlets/ purl/5032834
14. ГОСТ 9.710-84 «Старение полимерных материалов: Термины и определения». 11 с.
Опубліковано
2022-06-09
Розділ
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ТА ТОВАРОЗНАВСТВА