МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Ключові слова: холодильна техніка, технологія, модернізація, торгове обладнання, енергетичні характеристики

Анотація

У статті порушені важливі питання пріоритетних завдань підвищення рівня роботоздатності й оснащення промислових холодильників і торгового холодильного обладнання для супермаркетів. поставлені питання вдосконалення методів аналізу холодильного устаткування в системах забезпечення діючого виробництва холоду. Розглянута складова підвищення ефективності експлуатації, технічного сервісу та діагностики холодильного обладнання (холодильних машин) і холодильників на підставі своєчасного проведення модернізації за оцінкою їх стану в реальному масштабі часу, враховуючи невизначеність інформації про холодовиробництво. Показані немалі зміни, які спостерігаються у сьогоденні до підвищених вимог технічного оснащення холодильників з погляду екологічної безпеки, поліпшення умов зберігання, збереження якості харчових продуктів. споживачі висувають все більш високі вимоги до необхідності впровадження сучасного холодильного обладнання, крім цього, слід враховувати вимоги екології в нормативних обмеженнях щодо температур зберігання харчових продуктів, енергоспоживання та застосування нових видів холодоагентів у холодильних установках. Змодельовані умови виготовлення холоду та впливи експлуатаційних відмов частин холодильних машин на працездатність всієї технічної системи й оснащення як альтернативу придбанню нового обладнання. показані формалізовані способи виявлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями (відмовами) та вихідними показниками процесу заморожування та їх усунення. Запропонована альтернатива придбанню нового обладнання через модернізацію та переоснащення наявного. Для цього слід враховувати індивідуальні особливості технологічних процесів підприємства і тоді приступати до модернізації холодильних систем. Якість функціонування обладнання залежить від багатьох факторів, а в більшості від добротності його складових. Розглянуті типи модернізації холодильних машин за їх агрегатуванням. Модернізацію показали в контексті заміни холодоагенту та (або) оливи, в поточній працюючій системі і питань, що стосуються компресора, зміни його продуктивності та ефективності у зв’язку з новими термодинамічними характеристиками або зміною функціональних можливостей, як регулювання перегрівання на розширювальних пристроях, зміни вологості. Оцінені ризики від різних типів модерн

Посилання

1. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2015 рік. URL: http://www. dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2015/Glava_2.pdf.
2. Кальм Д. М. Безпека холодильних систем. ASHRAE Journal. Липень 1994. С. 17-26.
3. Сухенко В. Ю., Сухенко Ю. Г., Муштрук М. М. Показники надійності обладнання харчових виробництв. Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2016. № 4. С. 12-16.
4. Остапенко О. В., Зімін О. В., Подмазко І. О., Хмельнюк М. Г. Шляхи підвищення енергоефективності холодильної установки підприємства харчової промисловості. Холодильна техніка та технологія. 2016. № 52 (6). С. 4-10.
5. Подмазко І. О. Підвищення ефективності роботи холодильного устаткування при термообробці харчових продуктів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.14 “Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування” / Одес. нац. акад. харч. технологій. Одеса : ОНАХТ, 2013. 20 с.
6. Теплохолодотехніка : навч. посіб. / С. М. Василенко, В. І. Павелко, А. В. Форсюк та ін.; за заг. ред. С. М. Василенко. К. : Ліра-К, 2019. 258 с.
7. Тітлов О. С., Горикін С. Ф. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості : навч. посіб. Львів : Новий світ 2000, 2011. 286 с.
8. Хмельнюк М. Г., Подмазко О. С., Подмазко І. О. Холодильні установки та сфери їх використання : підручник. Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2014. 484 с.
9. Bukaros A. Yu., Onyshchenko O. A., Montik P. N., Malyshev V. L., Bukaros V. N. Modernization of Luenberger observer for control system of hermetic compressor electric drive. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2019. № 1. С. 230-237.
10. Dorf, Richard C., Bishop, Robert H. Modern Control Systems. Pearson, 2016. 1032 p.
11. https://www.danfoss.com/en/service-andsupport/downloads/dcs/low-gwp-refrigerant-tool/.
12. https://znaytovar.ru/new2879.html.
Опубліковано
2023-07-27
Розділ
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ