НАУКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Ключові слова: ресторанні технології, цифровізація, автоматизація, робототехніка, онлайн-сервіс

Анотація

Метою дослідження є визначення напрямків розвитку ресторанних технологій та їх вплив на якість та безпеку продукції. Дослідження сучасних ресторанних технологій є актуальним, оскільки стратегії управління закладами мають бути розроблені таким чином, щоб ресторани могли ефективно адаптуватися до умов воєнного часу та підтримувати високі рівні обслуговування, якості та безпеки продукції під час висококонкурентного поствоєнного відновлення. Сьогодні сектор послуг стає важливою сферою розвитку національних економік. Розвиток ресторанних технологій відбувається у напрямках автоматизації, цифровізації, роботизації певних процесів та кухні в цілому, введення самообслуговування тощо. Перспективні інтелектуальні ресторанні технології в умовах поствоєнного відновлення України включають впровадження розумних кіосків самообслуговування, автоматизацію доставки їжі, інтерактивні поверхні для ресторанів, стартапи контролю за відходами їжі на основі штучного інтелекту, роботизовану систему кухні, роботизовані тістоміси, роботизовану барну систему. Наразі розвиток ресторанних послуг спрямований на зменшення людського впливу у ресторанному бізнесі, а також на підвищення якості та безпеки продукції. Сучасні підходи включають стандартизацію їжі, покращення контролю якості, оптимізацію доставки та безпеку їжі та послуг. Розглянуті ресторанні технології дозволили виділити наступні позитивні ефекти на безпеку та якість продукції закладів харчування: високий рівень стандартизації страв; покращення безпеки продукції завдяки посиленню контролю якості; оптимізація процесів доставки; збільшення безпеки їжі та послуг. Загалом, розвиток ресторанних технологій позитивно впливає на всі аспекти галузі, сприяючи збільшенню продуктивності, забезпеченню якості продукції та безпеки споживачів. Подальші дослідження мають бути зосереджені на вивченні впливу інновацій для прискорення поствоєнного відновлення через модернізацію та ефективне функціонування ресторанного бізнесу в Україні.

Посилання

1. Ansel D., Dyer C. A Framework for Restaurant Information Technology. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. 1999. № 40, рр. 74–84. URL: https://doi.org/10.1177/001088049904000322
2. Ko C. Exploring Information Technology’s Adoption in Restaurants. Open Access Library Journal. 2020. № 7. рр. 1–17. doi: 10.4236/oalib.1106470
3. Alt R. Digital Transformation in the Restaurant Industry: Current Developments and Implications. 2021. №. Рр. 69–74. URL: https://www.researchgate.net/publication/351599584_Digital_Transformation_in_the_Restaurant_Industry_Current_Developments_and_Implications
4. Тищенко С. Цифрові технології в індустрії гостинності. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. № 7. С. 131–139. URL: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.7.16
5. Morokhovych V., Morokhovych B. Digital Technologies as an Important Factor of the Restaurant Business Development. Restaurant and hotel consulting. Innovations. 2023. №6. Рр. 27–36. URL: https://www.researchgate.net/publication/370930804_Digital_Technologies_as_an_Important_Factor_of_the_Restaurant_Business_Development
6. Stryzhak O., Pohuda N. Restaurant brand management in wartime. Economics of Development. 2023. № 22(3). Рр. 21–31. URL: https://ecdev.com.ua/web/uploads/pdf/Economics%20of%20Development_2023_Vol.%2022_No.%203_21-31.pdf
7. Постова В. Перспективи впровадження інтелектуальної автоматизації в ресторанний бізнес в умовах післявоєнного відновлення України. Економіка та суспільство. 2023. № 49. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-41
8. Технології та інновації, які змінюють ресторанний бізнес. ДІФКУ. 2020. URL: https://sfii.gov.ua/tehnologii-ta-innovacii-yaki-zminjujut-restorannijbiznes/
9. Online Food Delivery Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2023-2028. Food delivery market research. 2023 URL: https://www.researchandmarkets.com/report/online-food-delivery
10. Dunn E. G. In Restaurant Trends, What Comes After Farm-to-Table? The Wall Street Journal. 2018. URL: https://www.wsj.com/articles/in-restauranttrends-what-comes-after-farm-to-table-1522950591
11. A future that works: automation, employment, and productivity. Mckinsey global institute. January 2017. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Digital%20Disruption/Harnessing%20automation%20for%20a%20future%20that%20works/MGI-A-future-thatworks-Executive-summary.ashx
Опубліковано
2023-12-29
Розділ
СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ