СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ М’ЯСА

  • І. М. Ощипок Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: подрібнення м’яса, емульситатор, конструктивні, рішення, витрати

Анотація

В статті розглянуті недоліки процесу подрібнення у кутерах, до яких відносять високу енергоємність при невисокій продуктивності машин. Тонке подрібнення є одним із найбільш енергоєм- них процесів ковбасного виробництва, а якість готового продукту у значній мірі залежить від умов, в яких воно здійснюється. Розглянуті актуальні питання пошуку шляхів зменшення енергоємності процесу кутерування та покращення якості фаршу. Серед численних типів устаткування, наразі використовуваних для тонкого подрібнення м’ясної сировини, є емульситатори м’яса – подрібнювачі безперервної дії, які дозволяють якісно та ефективно здійснювати оброблення первинного фаршу в потоці, будучи водночас простішими за конструкцією та менш металомісткими, ніж кутери з чашею. З метою поліпшення технологічних властивостей м’ясних емульсій досліджені існуючі під- ходи покращення конструктивних рішень робочих органів емульситаторів при переробці фаршу, для різноманітних видів ковбасних виробів у подрібнюючих головках різної конструкції, а також оглянуті проблеми зношування ріжучого інструменту під час роботи. Простежено принципи вдосконалення ріжучих головок. Розглянуто питання зношування ножів, коли весь вал з підшипниковою опорою руха- ється в напрямку решіток, щоб компенсувати знос ножів. Описані нові покоління емульситаторів, в яких вперше були встановлені закриті двигуни з зовнішнім охолодженням і типом захисту IP 56. На ці двигуни були встановлені спеціальні підшипники з підігрівом, що перешкоджають утворенню конденсату. Показано, що у вакуумних емульситаторах хороший результат роботи досягається при установці глибини вакууму від 50 % атмосферного тиску і вище. В результаті цього сировина набуває більш щільної консистенції. Віднесені до інноваційних розробок емульситатори, в яких між подаючим шнеком бункера і ріжучим комплектом встановлюється насос з регульованою швидкістю обертання, що дозволяє додатково контролювати процес подрібнення. Перевага таких емульситаторів – авто- матичне регулювання температури продукту на виході. Підкреслюється, що емульситатори з авто- матичним управлінням положення ріжучого інструменту залишаться високотехнологічними роз- робками у найближчому майбутньому. Встановлено, що при швидкому різанні основні геометричні елементи ріжучої частини мають бути доведені до розрахунково визначених значень, тоді при тій самій величині стійкості можна збільшити швидкість різання на 10-15 %. Якщо швидкість різання залишити в тих самих межах, то стійкість такого інструменту зросте майже в 2 рази, що змен- шить витрати на експлуатацію і знизить допоміжний час, який пов’язаний зі зміною інструменту і переналагодження машини.

Посилання

1. Конструкция и технологические особенности использования эмульситатора мясного сырья / [С. Б. Вербицкий, Е. В. Копылова, Н. Ф. Усатенко и др.] // Вестник Государственного университета имени Шакарима города Семей. – 2019. – № 1(85). – С. 18-22.
2. Тонкое измельчение мясного сырья новым режущим механизмом в эмульситаторах / [В. Я. Груданов, А. А. Бренч, Ткачева Л. Т. и др.] / Весці Нацыянальной акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. – 2010. – № 3. – С. 105-109.
3. Современное технологическое оборудование для производства детского питания на мясной основе / [А. Б. Лисицын, О. Е. Кожевникова, Н. В. Пестов и др.] // Мясная индустрия. – 2015. – № 7. – С. 22-24.
4. Смарандахе П. Эмульситатор «ИНОТЕК» – высокое качество продукта и впечатляющая экономия / Смарандахе П. // Мясной ряд. – 2016. – № 1. – С. 14-16.
5. Kunz B. Lexikon der Lebensmitteltechnologie. Springer-Verlag. – 2013.
6. Ryder S. Effektive Prozesse sichern den Erfolg. Fleischwirtschaft. – 2014. – № 1. – S. 52-54.
7. Sannik U., Lepasalu L., Poikalainen V. Interactions between size reduction and thermal processes during treatment of animal by-products. Agron. Res. – 2013. – 11(2), 513-520.
8. Stephan Produktportfolio. Microcut. Hameln. Stephan Machinery. – 2017. – 8 s.
9. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream.
10. https://ppt-online.org/368625.
Опубліковано
2020-07-03