Оплата публікації статті

Усі статті, рекомендовані редколегією до публікації, розміщуються у віснику на платній основі. Оплата здійснюється тільки після отримання автором(ами) підтвердження від редактора рішення редакційної колегії про прийом статті до публікації. Редакція журналу здійснює анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату, після чого автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску.

Вартість публікації статті обсягом до 12 сторінок становить 700 грн. Якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок, за кожну наступну сторінку сплачується додатково 40 грн. 

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або її фотографію) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail: tech@journals-lute.lviv.ua.

Після виходу друком чергового випуску вісника редакція здійснює його розповсюдження (розсилку) в розрахунку одна стаття – один примірник. На етапі подачі заявки на розміщення статті у «Віснику Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки» автор(и) може(уть) замовити необхідну кількість додаткових примірників вісника. Вартість одного додаткового примірника вісника – 200 грн.