АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ СИРОВИНИ ЛУБ’ЯНИХ КУЛЬТУР

Ключові слова: стебло, волокно, сировина, устаткування, переробка

Анотація

Анотація. Статтю присвячено питанням сучасного розвитку і функціонування ресурсозберігаючих технологій переробки луб’яних культур. Нині виробництво волокнистої продукції потребує суттєвого аналізу та переоцінки, що обумовлено вагомими деструктивними змінами стану переробної сфери промисловості України. Лубоволокнисті культури, з яких одержують насіння, солому або тресту, являються одними з найскладніших для переробки. Відсутність виробництва в Україні спеціалізованого обладнання для первинної обробки технічних рослин та висока вартість зарубіжної техніки не сприяють переозброєнню переробної галузі на новітні технології. Метою роботи є пошук шляхів підвищення техніко-технологічних характеристик переробного обладнання лубоволокнистої сировини. У статті також проаналізовано устаткування, яке застосовується на промислових підприємствах та вимагає модернізації, оскільки має значний моральний та фізичний знос, що знижує ефективність обладнання та рентабельність галузі. Стаття містить теоретичні та експериментальні дослідження напрямків розробки і впровадження сучасних технологій переробки луб’яних культур з використання ефективних розробок складових та вузлових з’єднань м’яльної і тіпальної частин агрегату, які за рахунок нововведень можуть значно поліпшити процес відокремлення і очищення волокна від неволокнистої частини перероблювального матеріалу. У статті зазначено, що створення технологічної інноваційної лінії отримання очищеного волокна із луб’яної сировини та на її основі проведення модернізації технологічного обладнання було здійснено за схемою виробництва волокна з неорієнтованих стебел лубоволокнистого матеріалу. Запропонована конструкція агрегату для переробки стебел луб’яних культур дозволяє забезпечити ефективні умови порушення зв’язків між деревиною і волокном луб’яної сировини, достатнє відділення деревинної частини стебел від волокнистої, ефективно проводити очищення волокна від неволокнистих домішок, що в цілому позитивно впливає на ефективність роботи агрегату для переробки стебел лубоволокнистих культур та обумовлює універсальність його використання через можливість перероблення різних видів лубоволокнистої сировини в різних виробничих умовах.

Посилання

1. World agriculture: value, intra-structure interbranch relations, agrarian relations. URL: https://geomap.com.ua/en-g11/1346.html
2. Вerezovsky, Yu.V. (2018). Technical solution for scutching the raw bast material. Science and innovation, vol. 14(1), pp. 26–39.
3. Гілязетдінов Р. Н. Розвиток наукових основ створення інноваційних технологій первинної переробки луб’яних культур: дис. ... д-ра техн. наук: 05.18.01. Херсон, 2009. 329 с.
4. Вerezovsky Yu., Kuzmina T., Lialina N., Yedynovych M., Lobov O. (2020) Technical and technological solutions for producing fibre from bast crops. INMATEH-Agricultural Engineering, 60(1), Р. 137–146.
5. Dudarev, I., Say, V., (2020), Development of resource-saving technology of linseed harvesting. Journal of Natural Fibers, vol. 17(9), pp. 1307–1316.
6. Валько П.М. Удосконалення технології одержання тіпаного лляного волокна з використанням очищувальних валків: дис. … канд. техн. наук: 05.18.01. Херсон, 2011. 179 c.
7. Тіхосова Г.А. Розвиток наукових основ технологій первинної переробки волокон льону олійного: дис. … доктора техн. наук: 05.18.01. Херсон, 2011. 358 с.
8. Вerezovsky, Yu.V. (2017). Technical solution for processing of flax raw materials. Science and innovation, vol. 13(3), pp. 22–33.
9. Дідух В.Ф., Дударєв І.М., Кірчук Р.В. Збирання та первинна переробка льону-довгунця. Луцьк : ЛНТУ, 2008. 215 с.
10. Спосіб одержання однотипного волокна з лубоволокнистих культур і пристрій для його здійснення: пат. 113090 Україна: МПК D01В1/00, D01B1/30, D01B1/16 / Березовський Ю. В. № a 2014 13481; заяв. 15.12.2014; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
Опубліковано
2022-06-09
Розділ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ