СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО НОВОГО РІЗНОВИДУ ВЗУТТЯ ДЛЯ ТУРИЗМУ

Ключові слова: активний відпочинок, інноваційне взуття для туризму, витрати виробництва, соціальна та економічна ефективність впровадження у виробництво

Анотація

Анотація. Зростаючий рівень обізнаності людей про негативні наслідки малорухливого способу життя та зростаюче їх захоплення активним і, як наслідок, здоровим способом життя з метою набуття і підтримки належної фізичної форми та стану здоров’я, серед іншого – суттєво зменшує державні та особисті витрати на охорону здоров’я. Розкрито чинники зростання потреб споживачів у товарах для активного способу життя, проведено аналіз світового ринку взуття для туризму та активного відпочинку за даними The Statista Consumer Market. Обґрунтовано необхідність фахового оцінювання соціальної й економічної ефективності діяльності вітчизняних виробників інноваційних товарів для туризму й активного відпочинку. Розроблено номенклатуру, досліджено зміст складових частин соціальної ефективності від впровадження у масове виробництво в Україні інноваційного товару – нового різновиду взуття для туризму, яке виготовлене з використанням бамбуковмісних текстильних матеріалів; встановлено числові значення показників визначення рентабельності виробництва однієї пари такого взуття. Важливим чинником сталого розвитку виробничих і торговельних підприємств, які планують та/або працюють над виробництвом нових асортиментних груп взуття (зокрема – взуття для активного відпочинку і туризму), є фахове оцінювання економічної ефективності їх діяльності. Розрахунками за спеціальною методикою доведено, що при вкладенні коштів у виробництво нового різновиду взуття для туризму, яке виготовлене з використанням бамбуковмісних текстильних матеріалів, в розмірі 2246570 грн при щорічному виробництві цього взуття у кількості 913 пар виробниче підприємство отримає щорічно чистий прибуток в розмірі 500000 грн, що забезпечить рентабельність виробництва у розмірі 22,3 % і дозволить повернути вкладені кошти через 4,5 роки. Показано, що основними складовими цього ефекту є розширення виробничого і торговельного асортименту взуття в Україні, формування та задоволення нових потреб споживачів, зростання трудової зайнятості на економічно ефективному виробництві туристичного взуття, покращання здоров’я населення при його долученні до тих видів туризму, які забезпечені інноваційним взуттям тощо.

Посилання

1. Аутдор в місті: стиль життя. URL: https://www.gorgany.com/pro/outdoor-in-city/
2. Hiking and Trail Footwear Market size to grow by USD 4.25 billion | Technavio. URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/hiking-and-trailfootwear-market-size-to-grow-by-usd-4-25-billion--technavio-301501170.html
3. Global Footwear Market to Reach $440 Billion by 2026. URL: https://www.prnewswire.com/newsreleases/global-footwear-market-to-reach-440-billion-by-2026-301298995.html
4. Revenue of the global athletic footwear market from 2012 to 2025(in million U.S. dollars). URL: https://www.statista.com/statistics/412671/globalsports-footwear-market-projected-development/
5. Беднарчук М. С. Наукові основи формування асортименту і якості взуття спеціального призначення : монографія. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. 528 с.
6. Стефаник М. П. Формування та оцінювання споживних властивостей туристичного взуття : дис. … канд. техн. наук : 05.18.08 / Львівський торговельно-економічний ун-т. Львів, 2021. 160 с.
7. Ławińska K., Serweta W., Genaszewska D., Popovych N. Patent na wynalazek pt.: Zastosowanie w produkcji obuwia skórzanego i skórzanotekstylnego skór modyfikowanych ekstraktem bambusa i/lub kukurydzy i/lub lnu P.424657 [WIPO ST 10/C PL424657]. Zgłaszający : Instytut przemysłu skórzanego w Łodzi, Łódź.
8. Ławińska K., Serweta W., Genaszewska D., Popovych N. Patentu na wynalazek pt.: Sposób wyprawy skór P. 424659 [WIPO ST 10/C PL424659]. Zgłaszający : Instytut przemysłu skórzanego w Łodzi, Łódź.
Опубліковано
2022-06-09
Розділ
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ