РОЗРОБЛЕННЯ АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА У ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСНИХ ВИРОБНИЦТВ

Ключові слова: м’ясні вироби, програмне забезпечення, виробництво, проєктування, програмний продукт

Анотація

Анотація. У статті розглянуті актуальні наукові та прикладні напрямки в індустрії продуктів харчування для моделювання їх рецептур із заданими споживчими властивостями. Наведені результати дослідження можливості застосування методів математичного моделювання багатокомпонентного рецептурного складу м’ясних виробів. Надана характеристика операціям проєктування програмного забезпечення технологічного процесу виготовлення м’ясних виробів. Одним із шляхів реалізації поставленого завдання розглянуті формальний опис і послідовність функціонування процесу виробництва м’ясних виробів, зокрема ковбас, та взаємодія окремих елементів системи. Для цього змодельована оптимальна імітаційна модель, кінцевим завданням якої є програма чи програмний комплекс. При створенні програмного забезпечення розглядуваної системи розроблений інформаційний порядок потреб користувача в основі застосування основних ланок інтелектуальних інтерфейсів розробленої архітектури, діаграми пакетів програмного комплексу (ПК) “Фреймворк міт”, діаграми базових пакетів модуля “Нормативна-довідкова документація”, “Рецептура продуктів”, “Виробничі завдання”. Обґрунтована актуальність моделювання м’ясних виробів із заданим хімічним складом, збагачених функціональними харчовими інгредієнтами. Розглянуто створення продуктів харчування з високим рівнем збалансованості нутрієнтів та збагачення добових раціонів, яке виконується за допомогою комп’ютерного моделювання рецептур м’ясних виробів. Розглянуті основні фази імітаційного моделювання прийнятого класичного алгоритмічного підходу до моделювання з подальшою розробкою комп’ютерних програм. Проаналізовані етапи проєктування програмного забезпечення технологічного процесу виготовлення м’ясних виробів і інтерфейсу користувача технолога м’ясних виробництв. Показана необхідність формування математичної моделі проєктування м’ясних виробів побудовою математичного опису процесів та підпроцесів системи, що складається з сукупності спеціальних аналітичних та ймовірнісних математичних моделей різного характеру та використовуваного формалізму. Розроблені алгоритми, що імітують процеси, які описуються спеціальними математичними моделями. Формування загального моделюючого алгоритму в єдине ціле відбувається відповідно до логіки причинно-наслідкових зв’язків процесів та підпроцесів, що відбуваються в реальній системі.

Посилання

1. Джарратано Д., Райли Г. Экспертные системы: принципы разработки и программирования. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2007. 1152 с.
2. Зайцев Д. А. Математические модели дискретных систем : учеб. пособие. Одесса : ОНАС им. А.С. Попова, 2004. 40 с.
3. Маликов Р. Ф. Основы разработки компьютерных моделей сложных систем [Текст] : учеб. пособие. Уфа : Изд-во БГПУ, 2012. 257 с.
4. Минский М. Фреймы для представления знаний. Москва : Энергия, 1978. 201 с.
5. Норвиг П. Современный подход к искусственному интеллекту. Санкт-Петербург : Дрофа, 2007. 1408 с.
6. Попов Ф. А., Овечкин Б. П., Максимов А. В. Проблемы и принципы построения пользовательских интерфейсов информационных систем. Известия АГУ. №1/2000. С. 57–60.
7. Попов Ф. А. Проблемы интеллектуализации пользовательских интерфейсов информационных систем. Ползуновский вестник. 2004. № 3. С. 99–103.
8. Попов Ф. А., Груздев Г. П., Галигузов С. Н. Информационно-поисковая система в автоматизированной системе проектирования. Эксплуатация вычислительной машины БЭСМ-6 : матер. VI конф. Тбилиси : ТГУ, 1977. 231 с.
9. Токарев А. В., Красуля О. Н. Оптимизация управляющих воздействий в рецептурах колбасных изделий при наличии технологических дефектов. Вестник ВГУИТ. 2015. № 4. С. 66–71.
10. Черный А. И. Введение в теорию информационного поиска. Москва : Наука, 1975. 176 с.
11. Marthin J. Application Development without Programmers. Savant Institute, 1981. 97 р.
12. Potoroko I. I., Krasulia O. N., Tokarev A. V. Innovative solutions in management of process and accounting tasks at meat industry enterprises as a product quality factor. Economics & Management Research Journal of Eurasia. 2014. № 1. С. 58–65.
Опубліковано
2022-06-09
Розділ
СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ