ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРАКТУ ЛУШПИННЯ ЦИБУЛІ В ТЕХНОЛОГІЇ ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА

Ключові слова: тісто, пшеничний хліб, субкритична вода, екстракт лушпиння цибулі, показники якості хліба

Анотація

Анотація. Дана робота присвячена дослідженню впливу включення в рецептуру екстракту лушпиння цибулі на якість хлібобулочних виробів, а саме білого пшеничного хліба. Метою роботи є вивчення впливу застосування екстракту лушпиння цибулі у технології пшеничного хліба на його показники якості. Об’єктом дослідження є екстракт лушпиння цибулі отриманий способом екстрагування субкритичною водою у статичному режимі, тісто і зразки хліба з додаванням екстракту. Екстракт лушпиння цибулі отримано сучасним, екологічно чистим та енергоефективним методом – субкритичним екстрагуванням водою. Для дослідження було виготовлено три зразки хліба: контрольний за класичною рецептурою та з додаванням екстракту лушпиння цибулі із заміною води в рецептурі на 0,1 % та 0,2 % екстракти. Для визначення основних показників якості тіста і готових виробів використовувалися загальноприйняті, а також регламентовані ДСТУ методи та прилади. При формуванні об’єму, пористої структури та реологічних властивостей тіста найкращі результати зафіксовано у зразку з додаванням 0,1 % екстракту лушпиння цибулі. За фізико-хімічними та органолептичними властивостями готової продукції найкращі результати також отримав хліб з додаванням 0,1 % екстракту лушпиння цибулі. Досліджено структурно-механічні властивості хліба протягом 72 год. зберігання, значення пружної деформації зразків з додаванням 0,1 % та 0,2 % екстракту лушпиння цибулі на 19 % та 17 % було більше, ніж у контрольного зразка. При додаванні в рецептуру хліба екстракту лушпиння цибулі підвищується загальний вміст поліфенолів та загальна антиоксидантна ємність готового продукту, також протягом терміну зберігання зменшується розвиток мікроорганізмів у хлібі, відносно контрольного зразка. Використання екстракту лушпиння цибулі, отриманого екстрагуванням субкритичною водою, дозволяє не тільки збагатити хлібобулочні вироби біологічно активними речовинами, а й отримувати продукцію високої якості. Подальші дослідження повинні бути присвячені вивченню впливу включення в рецептуру екстракту лушпиння цибулі, на якість інших видів хлібобулочних виробів.

Посилання

1. Sharma K., Mahato N., Nile S. H., Lee E. T., Lee, Y. R. Economical and environmentally-friendly approaches for usage of onion (Allium cepa L.) waste. Food & function, 2016. 7(8), 3354–3369.
2. Nile S. H., Nile A. S., Keum Y. S., Sharma, K. Utilization of quercetin and quercetin glycosides from onion (Allium cepa L.) solid waste as an antioxidant, urease and xanthine oxidase inhibitors. Food chemistry, 2017. 235, 119–126. DOI: 10.1016/j.foodchem.2017.05.043
3. Сукманов В.А., Супрун А.В. Екстрагування біологічно активних речовин з лушпиння цибулі субкритичною водою в статичному режимі. Journal of Chemistry and Technologies. 2021. Vol. 29. No 2. Р. 265–278.
4. Sukmanov V., Ukrainets A., Zavyalov V., Marynin, A. Research of extraction of biologically active substances from grape pomace by subcritical water. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2017. (5 (11)), 70–80.
5. Czaja A., Czubaszek A., Wyspiańska D., SokółŁętowsk, A., Kucharska A. Z. Quality of wheat bread enriched with onion extract and polyphenols content and antioxidant activity changes during bread storage. International Journal of Food Science & Technology, 2020. 55(4), 1725–1734. DOI: 10.1111/ijfs.14418
6. Masood S., Rehma, A. U., Bashir S., Imran M., Khalil P., Khursheed T., Javaid N. Proximate and sensory analysis of wheat bread supplemented with onion powder and onion Peel extract. Bioscience research. 2020. 17(4). 4071–4078.
7. Сукманов В.О., Супрун А.В. Визначення оптимальних параметрів тиску та фракції сировини екстрагування субкритичною водою лушпиння цибулі. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. Харків : ХДУХТ, 2021. 1(33). 31–42.
8. ДСТУ 7045:2009. Вироби хлібобулочні. Методи визначання фізико-хімічних показників. Київ: Держспоживстандарт України, 2010. 14 с.
9. Лапицька, Н. В., Губський, С. М., Олійник, С. Г., Самохвалова, О. В. Антиоксидантні властивості пшеничного та житнього хліба, збагаченого шротом плодів шипшини. Зб. тез доп. Всеукр. Наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених. Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2019. 112 с.
10. Полодюк В. С., Арсеньєва Л. Ю., Доценко В. Ф. Ефективність використання лецитину в хлібопеченні. Наукові праці НУХТ. 2004. Вип. 15. С. 35–38.
11. Пасічник І. О. Вплив хмельового екстракту з підвищеним вмістом загальних поліфенолів на якість хліба. Агропромислове виробництво Полісся. 2014. № 7. С. 77–80.
12. ДСТУ 7517:2014. Хліб із пшеничного борошна. Загальні технічні умови. Київ: Національний стандарт України, 2010. 14 с.
Опубліковано
2022-06-09
Розділ
СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ