ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Ключові слова: вафельні торти, зберігання, упаковка, окиснення

Анотація

Забезпечити більш тривале збереження продукції можливо за допомогою сучасних пакувальних матеріалів, які повинні значно впливати на терміни придатності харчових продуктів, зберігаючи якнайкраще показники якості. Основною проблемою під час пакування борошняних кондитерських виробів є високий вміст у них жиру, що за тривалого зберігання призводить до прогіркання виробів. Досліджено вплив на збереженість розробленого вафельного торта «Гречанка» з використанням нетрадиційної сировини з антиоксидантними властивостями таких пакувальних матеріалів, як картонні коробки з поліетиленовою укладкою, полістиролові контейнери з кришкою, пакети з поліаміду і поліетилену харчового (товщина – 40 мкм) із модифікованим газовим середовищем (МГС) (20 % СО2 і 80 % N2) та вакуумні пакети з металізованого поліпропілену харчового (товщина – 25 мкм) за стандартних умов зберігання (температура (18±3)°С та відносна вологість повітря не більше 75 %) протягом 9 місяців. Доведено, що новий вафельний торт у процесі зберігання за стандартних умов проявив вищу стабільність за органолептичними показниками і за здатністю добавок зв’язувати вільні радикали та інгібувати окиснення ліпідів. Встановлено, що вакуумні пакети з металізованого поліпропілену та пакети з поліаміду і поліетилену харчового з МГС проявили високі бар’єрні властивості щодо якості вафельних тортів під час зберігання. Упаковки на основі термозварювальних полімерних матеріалів сповільнили погіршення якості вафельних тортів: у виробах в процесі зберігання не погіршився зовнішній вигляд, вафельні листи та начинка не відшаровувалися. Найвищі показники були у виробах, упакованих у вакуумні пакети. Доведено, що використання цих упаковок блокує перебіг окислювальних процесів у жировій фракції начинки вафельних тортів і зберігає органолептичні показники, що комплексно сприяє збереженню якості виробів до 9 місяців, а це на 3 місяці більше гарантійного терміну придатності вафельних тортів за чинною нормативною документацією. Подальші дослідження будуть направлені на коригування рецептур розроблених вафельних тортів із жировими начинками з метою покращення їх збереженості.

Посилання

1. Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і безпечності харчових продуктів : монографія ; Центр. спілка споживч. т-тв України, Львів. торг.-екон. ун-т / Т. М. Лозова, В. В. Гаврилишин, Л. І. Решетило, М. П. Бодак, О. І. Гирка, О. Я. Давидович, І. В. Донцова, В. Т. Лебединець, Н. С. Палько, М. К. Турчиняк, А. І. Лебединець; за наук. ред. проф. Лозової Т. М. Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2022. 431 с.
2. Лозова Т. М., Сирохман І. В. Наукове обґрунтування поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів з використанням природної нетрадиційної сировини : монографія. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 328 с.
3. Wax paper: the natural packaging solution. Eurowaxpack. URL: http://www.eurowaxpack.org/.
4. Sack kraft paper. Mondi. URL: http://www.mondigroup.com/ products/ desktopdefault.aspx/tabid-1926/.
5. Бойдуник Р. М. Поліпшення споживчих властивостей тортів на вафельній основі з використанням нетрадиційної сировини : дис. … канд. техн. наук : 05.18.15. Львів, 2018. 377 с.
6. Лебединець В. Т., Мороз М. М. Сучасні способи збереження якості борошняних кондитерських виробів. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (01-02 червня 2022 р). Львів : ЛТЕУ, 2022. С. 347-349.
7. Лебединець В. Т., Гаврилишин В. В. Перспективи використання природних антимікробних добавок у виробництві активних упаковок. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. 2018. № 19. С. 73-77.
8. Лебединець В. Т., Лебединець А. І. Використання рослинної сировини з антимікробними властивостями у виробництві активних упаковок. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. 2020. № 23. С. 128-136.
9. Pereira Lívio Antônio Silva; Silva Priscila de Castro e; Pagnossa Jorge Pamplona; Miranda Kelvi Wilson Evaristo; Medeiros Eliton Souto; Piccoli Roberta Hilsdorf; Oliveira Juliano Elvis de. Antimicrobial zein coatings plasticized with garlic and thyme essential oils. Brazilian Journal of Food Technology Nov. 2019. Volume 22.
10. Bajić M., Ročnik T., Oberlintner A., Scognamiglio F. Natural plant extracts as active components in chitosan-based films: A comparative study. Food Packaging and Food Packaging and Shelf Life. 2019. No21.
11. Kalaycıoğlu Z., Torlak E., Akın-Evingür G., Özen İ., Erim F. B. Antimicrobial and physical properties of chitosan films incorporated with turmeric extract. Int J Biol Macromol. 2017. No 31.
12. Lozano-Navarro J. I., Díaz-Zavala N. P., Velasco-Santos С., Martínez-Hernández A. L., Tijerina-Ramos B. I., García-Hernández M., Rivera-Armenta J. L., Páramo-García U., Reyes-de la Torre A. I. Antimicrobial, optical and mechanical properties of Chitosan –Starch films with natural extracts. Int. J. Mol Sci. 2017. No 18(5). Р. 997.
13. Шерстюк В. П. Нанотехнології та наноматеріали в пакованні (світлі та темні плями). Упаковка. 2020. № 3. С. 30-33.
14. Екопластик з відходів рослин. URL: https://harch.tech/2022/07/08/ecoplastyk-z-vidhodiv-roslyn/.
15. Вчені створили біопластик з помідорів. URL: https://harch.tech/2022/02/04/bioplastyk_z_pomidoriv/.
16. Вчені створили біоупаковку з огірка. URL: https://www.meteoprog.com/ua/news/587596-vcenistvorili-bioupakovku-z-ogirka.html.
17. Гречка їстівна. URL: https://factosvit.com.ua/grechka-yistivna/.
18. Торти і тістечка. Загальні технічні умови: ДСТУ 4803:2013. Чинний від 2013-08-22. Київ : Мінекеномрозвитку України, 2013. 26 с.
Опубліковано
2023-09-20
Розділ
СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ