ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ЄДИНИХ ПІДХОДІВ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ

Ключові слова: стандарт, харчова продукція, виробник, інтегрована система

Анотація

У статті розглянуті тісні взаємозв’язки, що існують між харчовими стандартами та реалізацією харчової продукції. Описано систему управління розробкою та застосуванням стандартів харчування. Підкреслено важливість прийняття правил і їх узгодження з нормативними актами на основі міжнародних стандартів і потребу країни бути готовою отримувати користь від узгодженої системи норм. Міститься корисна інформація для зацікавлених сторін, які займаються реалізацією харчової продукції, на основі прийнятих стандартів, правил та політики щодо харчування. Пояснюється це тим, що реалізація асоціюється з безпекою харчових продуктів та повинна відповідати стандартам харчування, підвищенню обізнаності та потенціалу національного товаровиробника та заохочувальній співпраці для отримання відчутної вигоди в галузі здоров’я населення та економіки держави. Описана система стандартів Кодексу та угод СОТ. Розглянуто динаміку системи на практиці і важливість підготовки та участі у Кодексі та роботі комітетів SPS і TBT для країн усіх рівнів розвитку. Аналізуються фактори зміни, які можуть впливати на харчові стандарти та торгівлю в майбутньому. Показана інтегрована система якості, яка побудована за міжнародними стандартами з загальними компонентами з метою оптимізації товарообігу між державами-учасниками, які мають бути встановлені на основі загальних вимог до продукції. Відображені вказівки, які діють у Європейському Союзі щодо безпечності харчових продуктів, і вимоги стандарту до виробників харчової продукції, основна мета яких – оцінка можливості постачальника виробляти і доставляти стабільно безпечну продукцію відповідно до її специфікації. Показана черговість впровадження міжнародного стандарту IFS. Підкреслено, що використання норм харчування спільнотою в усьому світі сприяє скороченню торговельних витрат шляхом підвищення прозорості та ефективності торгівлі та переміщення харчових продуктів на міжнародних ринках.

Посилання

1. ДСТУ ISO / IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.
2. ДСТУ ISO / IEC Загальні критерії щодо діяльності органів різного типу, що здійснюють інспектування.
3. ДСТУ 4161-2003 Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги.
4. ISO 22000 Food safety management system – Requirements for any organization in the food chain. Стандарти на системи управління безпечністю харчових продуктів. URL: http://www.iso.org/iso/ru/home/search.htm? qt=22000&sort=rel&type=simple&published=on.
5. Європейські системи з якості та безпеки харчових продуктів. URL: http://www. Еuropreserses.info/special/aether/.
6. Інтегровані системи менеджменту організації. Особливості, проблеми і шляхи вирішення / В. Корешков, В. Назаренко, М. Кусакін, І. Осмола. Стандартизація, сертифікація, якість. 2007. № 1. С. 54–61.
7. Лук’яненко В. М., Галич І. В., Афанасьєва О. В. Інтегровані системи менеджменту. Якість технологій та освіти. 2011. № 2. С. 67-70.
8. Лисенко О. М. Особливості розробки інтегрованих систем менеджменту на основі міжнародних стандартів в Україні. Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. 3/2016. С. 17–23.
9. Тельнов А. С., Решміділова С. Л. Тенденції та суперечності розбудови інтегрованих систем управління якістю. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 5, т. 2. С. 149–155.
10. ISO 14001:2015 (en) Environmental management systems — Requirements with guidance for use. URL: https://www.iso. org/obp/ui/#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:en.
11. Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга : ДСТУ ISO 22000:2007. [Чинний від 2007-08-01]. К. : Держспоживстандарт України, 2007. 38 с. (Національний стандарт України).
12. ISO 9001:2015 (en) Quality management systems – Requirements. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:en.
13. Моніторинг систем управління. URL: http://uas.org.ua/index.php?option=com_cont nt&task=category§ionid=8&id=46 &Ite mid=70.
Опубліковано
2023-12-29
Розділ
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ