ВПЛИВ ФАКТОРІВ СТАРІННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ПЛІВОК ПАКУВАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Н. І. Доманцевич Львівський торговельно-економічний університет
  • Б. П. Яцишин НУ “Львівська політехніка”
  • Л. Василишин Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: старіння, поліетиленові пакувальні плівки, властивості, полімерна композиція, фактори експлуатації полімерних плівок

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти процесів старіння полімерних матеріалів, визначення термінів згідно з нормативними документами. Метою статті є вивчення теоретич- них аспектів проблеми старіння полімерних матеріалів та дослідження перебігу процесу старіння пакувальних поліетиленових плівок спеціального призначення з модифікуючими додатками. Пред- ставлено класифікацію основних видів старіння. Проведено аналіз факторів старіння поліетиле- нових плівок, що діють під час їх експлуатації як пакувального матеріалу. Представлено модельне зображення зміни властивостей полімерної плівки під впливом дії одного фактора протягом різних періодів часу. Показано особливості комплексної дії факторів старіння на властивості полімерних плівок пакувального призначення. Встановлено, що поєднання факторів впливу на полімерні мате- ріали, інтенсивність та тривалість їх дії у часі важко передбачити, проте розуміння загального механізму дії дає змогу покращити та зберегти властивості матеріалу. Визначено зміну власти- востей поліетиленових плівок пакувального призначення залежно від термінів та умов експлуатації. Встановлено вплив складових компонентів полімерних композицій на тривалість експлуатації та можливість їх подальшого використання як пакувальних матеріалів. Вказано на те, що процеси старіння відбуваються в полімерних матеріалах протягом усього життєвого циклу, починаючи з часу їх виготовлення до закінчення терміну експлуатації. Показано, що модифікація полімерних плі- вок інгібіторами, пластифікаторами та іншими складовими впливає на проходження процесів ста- ріння. При цьому відбувається зміна структури матеріалу, його кристалічності, забезпечується певна рухливість полімерних ланок. Подальші дослідження слід спрямувати на поглиблене вивчення механізму старіння полімерних плівок, встановлення кількісного зв’язку між впливом різних факто- рів на швидкість перебігу процесів старіння.

Посилання

Павлов Н. Н. Старение пластмасс в естественных и искусственных условиях / Н. Н. Павлов. – М. : Химия, 1982. – 224 с.

Нейман M. Б. Старение и стабилизация полимеров / М. Б. Нейман. – M. : Наука, 1964. – 330 с.

Горение, деструкция и стабилизация полимеров / [под ред. Заикова Г. Е.]. – СПб. : Научные основы и технологии, 2008. – 422 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://rucont.ru/efd/175127.

Эмануэль Н. М. Химическая физика молекулярного разрушения и стабилизации полимеров / Н. М. Эмануэль, А. Л. Бучаченко. – М. : Наука, 1988. – 368 с.

Грасси Н. Деструкция и стабилизация полимеров / Грасси Н., Скотт Дж. – M. : Мир, 1988. – 246 с.

Рэнби Б. Фотодеструкция, фотоокисление, фотостабилизация полимеров / Б. Рэнби, Я. Рабек. – М. : Мир, 1978. – 675 с.

David L. AIlara Aging of Polymers // Environmental Health Perspectives. – 1975. – Vol. 11,

Pр. 29-45 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/pdf/10.1289/ehp.751129.

Feller Robert L. Accelerated aging : photochemical and thermal aspects / Robert L. Feller. – 1994. – Edwards Bros., Ann Arbor, Michigan. – 292 p.

Ian M. Hodge Physical Aging in Polymer Glasses / Ian M. Hodge // Science, New Series, Vol. 267, No. 5206 (Mar. 31, 1995), pp. 1945-1947 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jstor.org/stable/2886443.

Yang R. Status and challenge in aging research of polymer composites / R. Yang // Polym. Mater. Sci. Eng. – 2015. – № 31. – P. 181-184.

Plastics for corrosion inhibitions / V. A. Goldade, L. S. Pinchuk, A. V. Makarevich, V. N. Kestelman. – Berlin: Springer-Verlag, 2005. – 384 p.

ГОСТ 9.710-84 Старение полимерных материалов. Термины и определения. – 11 с.

Carfagno S. P. A Review of Equipment Aging Theory and Technology. N P-1558 Research Project 890-1 / S. P. Carfagno, R. J. Gibson [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.osti.gov/servlets/ purl/5032834.

Аксіментьєва О. І. Дифузійні характеристики тонкоплівкових полімерних матеріалів та методи їх вимірювання : монографія / О. І. Аксіментьєва, Н. І. Доманцевич, Б. П. Яцишин. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 140 с.

Доманцевич Н. І. Структуро- та дефектоутворення при довготривалому старінні інгібованих полімерних плівок / Н. І. Доманцевич, Б. П. Яцишин // Фізика і хімія твердого тіла. – 2003. – Т. 4, № 2. – С. 323-328.

Доманцевич Н. І. Полімерні плівки спеціального призначення / Н. І. Доманцевич, Б. П. Яцишин, М. М. Кріль // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. – Львів : Вид-во ЛТЕУ, 2018. – Вип. 20. – С. 5-11.

Доманцевич Н. І. Методологічні підходи до формування та оцінювання якості інгібіторомістких консерваційно-пакувальних матеріалів для захисту виробів із металів : дис. д.т.н. / Н. І. Доманцевич. – К. : КНТЕУ, 2008. – 332 с.

Опубліковано
2020-07-03