ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ПРИСАДОК, ДОБАВОК ТА ДОДАТКІВ ДО МОТОРНИХ ПАЛИВ

  • Н. І. Доманцевич Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: присадки, добавки, додатки, моторні палива, технічний регламент

Анотація

Підвищення екологічної та енергетичної безпеки є актуальною проблемою нашої країни. Забруднення навколишнього середовища, загрозлива екологічна ситуація зумовили зміни у напрямах дослі- дження нафтохімії в напрямку розробки добавок до моторних палив, які здатні покращити властивості нафтових палив. Покращення якості моторних палив, підвищення їх екологічної чистоти є актуальним питанням сьогодення, адже використання палив на нафтовій основі залишається надзвичайно затре- буваним в Україні. Використання добавок та додатків до моторних палив здатне частково покращити ситуацію, що склалася. Розрізняють добавки, що покращують антидетонаційні, антикорозійні, мийні та інші властивості палив. Проблема підвищення октанового числа бензинів у всьому світі вирішується комп- лексно – вдосконаленням технології традиційних процесів нафтопереробки та застосуванням відповідних добавок. Для дизельних палив актуальним є використання протизносних, протидимних добавок. Метою публікації є узагальнення класифікації та аналіз добавок до моторних палив, введення до складу моторних палив присадок, що дозволяє покращити екологічні, функціональні властивості, підвищити потужність двигуна за рахунок збільшення повноти згоряння, вирішити проблеми незадовільних пускових, протизнос- них та антикорозійних властивостей при застосуванні сумішевих палив, проте важливе значення має спів- відношення компонентів, грамотне поєднання різних за призначенням добавок та оптимізація їх складу.

Посилання

Патент на винахід України № 115100 Добавка до палива та паливо з цією добавкою / Цапенко Ю. Т. Опубл. 11.09.2017 р. Бюл. № 17.

Патент на винахідУкраїни №11668 Сумішеве дизельне паливо / Шевченко О. Б., Данилов О. М., Данчук І. В., Каменєва В. М. – Опубл. 25.05.2016., Бюл. № 10.

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив. – Режим доступу: .

Данилов А. М. Присадки к топливам как решение химмотологических проблем / Данилов А. М. // Химия и технология топлив и масел. – 2014. – № 5 (585). – С. 31-34.

Карпов С. А. Якість автомобільних бензинів у світлі сучасних експлуатаційних вимог / С. А. Карпов // Нафтопереробка і нафтохімія. – 2007. – № 8. – С. 16-19.

Данілов А. М. Про застосування марганецьвмісних присадок для виробництва автомобільних бензинів / А. М. Данілов, М. С. Маркопулу, І. Ю. Ховавко // Нафтоперобка та нафтохімія. – 2004. – № 12. – С. 40-41.

Ярмолюк Б. М. Тенденції застосування додатків до бензинів / Б. М. Ярмолюк, Н. П. Короткова, Л. І. Береза // Каталіз і нафтохімія. – 2006. – № 14. – С. 53-70.

Чулков П. В. Моторное топливо: ресурсы, качество, заменители. Справочник. - М. : Политехника, 1998. – С. 379-404.

Данилов А. М. Присадки до палив / А. М. Данилов // Хімія та технологія палив і масел. – 2007. – № 2. – С. 47-56.

Пакет присадок к альтенативным автомобильным топливам / Загидуллин Р. Н., Идрисов В. А., Дмитриева Т. Г., Гильмутдинов А. Т. // Химия и технология топлив и масел. – 2011. – № 3(565). – С. 15-17.

Опубліковано
2020-07-03