ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ ПОКРАЩАННЯ ЯКОСТІ ПИВА

  • Р. О. Бліщ Львівський торговельно-економічний університет
  • Н. З. Петришин Львівський торговельно-економічний університет
  • М. П. Попович Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: солод, оптимізація, покращання якості, удосконалення, пивне сусло, інтенсифікація

Анотація

Проведено дослідження шляхів та способів підвищення якості пива, у зв’язку з чим було здійснено порівняння якості закордонного солоду із солодом вітчизняного виробництва вищого сорту і І класу. Встановлено, що вітчизняний солод не поступається за якістю зразкам імпортного солоду, а його переробка в пивоварному виробництві не викликає труднощів. Розроблені рекомендації з переробки солодів низької якості, що передбачають використання прийому купажування солодів, оптимізацію режимів затирання, зокрема застосування ферментних препаратів. Наведені основні напрямки удосконалення процесу приготу-вання пивного сусла з метою підвищення ефективності виробництва і покращання якості пива. Передбачені основні шляхи розвитку пивоварної галузі, основними з яких є інтенсифікація технологічних процесів із впровадженням нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій і високоефективного устаткування.

Посилання

1. Калунянц К. А. Химия солода и пива / К. А. Ка-лунянц. – М. : Агропромиздат, 1990. – 176 с.
2. Асортимент і біологічна цінність пива / А. Ме-летьєв, З. Романова, Г. Бартош, С. Тертиці // Харчова і переробна промисловість. − 2010. − № 1. − С. 23–25.
3. Кунце В. Технология солода и пива / В. Кунце, Г. Мит ; [пер. с нем.]. – СПб. : Профессия, 2003. – 912 с.
4. Гренет М. В. Состояние и перспектива про-изводства специальных сортов пива / М. В. Гренет, И. Л. Рисухина // Пиво и напитки. − 2009. − № 2. − С. 8–10.
5. Косминский Г. И. Разработка технологии новых сортов пива на основе пряно-ароматического сырья / Г. И. Косминский, Е. А. Козлова, Н. Г. Царе-ва // Пищевая промышленность: наука и технологии. − 2011. − № 4 (14). − С. 11–15.
6. Мелетьєв А. Є. Технохімічний контроль со-лоду, пива та безалкогольних напоїв / А. Є. Ме-летьєв, С. Р. Тодосійчук, В. М. Кошова. – Вінниця : Нова книга, 2007. − 392 с.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ