Про журнал

Галузь науки: економічні

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Фахова реєстрація (категорія «Б»):
Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4)

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування;
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.