Підприємництво і торгівля

Поточний номер

№ 37 (2023)

Назва видання: Підприємництво і торгівля

Рік заснування: Збірник засновано у 1998 році та відповідно до Постанови Президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 був включений до переліку фахових видань. Збірник перейменовано у 2016 році.

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22163-12063 ПР від 07.06.2016 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4); Наказ МОН України від 27.04.2023 року № 491 (додаток 3)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Політика наукового видання: Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, WorldCat, Crossref, Open Ukrainian Citation Index.

ISSN: 2522-1256 (Print), 2522-1264 (Online)

DOI: 10.36477/2522-1256

СТАТТІ

М. Л. Вдовин, Д. І. Любовецька
5-11
ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-01
PDF
І. Т. Зварич, О. І. Зварич
12-26
ВПЛИВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ НА ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПОДАТКОВИМИ ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ПРОЦЕСАМИ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-02
PDF
О. І. Карінцева, С. М. Литвиненко, М. О. Харченко, Хіжазі Жасміна Ібрагім, А. В. Дейнека, М. В. Чорток
27-40
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ДОСВІД ЄВРОПИ ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-03
PDF
Ю. І. Клюс, І. А. Керезвас
41-48
РОЗРОБКА ЕТАПІВ ПЛАНУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-04
PDF
М. В. Реслер, Т. Т. Рейс
49-56
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-05
PDF
М. В. Реслер, І. М. Русин
57-67
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ – ПРОГРЕСИВНА ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТУВАННЯ В ЛЮДЕЙ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-06
PDF
В. А. Русавська, В. О. Богомаз
68-77
HOT POT ЯК ТРЕНДОВИЙ ФОРМАТ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-07
PDF
Sylwia Nycz-Wojtan
78-84
WŁĄCZENIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH WOJNY
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-08
PDF (Polski)
І. М. Сотник, А. В. Турченко, Л. Г. Мельник, М. П. Нікуліна
86-91
МЕХАНІЗМИ СОЦІАЛЬНО-СОЛІДАРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-09
PDF (English)
А. Л. Флегантова
93-98
ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТНК НА РИНКУ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ (НА ПРИКЛАДІ «THE WALT DISNEY COMPANY»)
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-10
PDF (English)
Р. В. Щупаківський
99-106
КОМПОЗИЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-37-11
PDF
Переглянути всі випуски