Підприємництво і торгівля

Поточний номер

№ 39 (2023)

Назва видання: Підприємництво і торгівля

Рік заснування: Збірник засновано у 1998 році та відповідно до Постанови Президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 був включений до переліку фахових видань. Збірник перейменовано у 2016 році.

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22163-12063 ПР від 07.06.2016 року

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (додаток 4); Наказ МОН України від 27.04.2023 року № 491 (додаток 3)

Галузь науки: економічні

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 076 Підприємництво та торгівля.

Політика наукового видання: Збірник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень з теорії і практики торгівлі та підприємництва. У віснику проводиться обмін досвідом та висвітлюються актуальні проблеми організації діяльності субʼєктів господарювання у різних галузях підприємницької діяльності в Україні та зарубіжних країнах. Розробляються та обгрунтовуються методи оптимізації суб’єктів малого, середнього та великого бізнесу, збільшення їх операційної ефективності та нарощування потенціалу. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, підприємці, менеджери торговельних та виробничих компаній, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти економічних та технічних спеціальностей.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, WorldCat, Crossref, Open Ukrainian Citation Index.

ISSN: 2522-1256 (Print), 2522-1264 (Online)

DOI: 10.32782/2522-1256

СТАТТІ

Д. Ю. Анфілов
9-18
СТАЛИЙ РОЗВИТОК МІСТ: ВІДКРИТЕ УРЯДУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДЛЯ ПЛАТФОРМНОГО УРБАНІЗМУ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-01
PDF
Л. В. Безкоровайна
17-24
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЗА МСФЗ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-02
PDF
Л. А. Буяк
25-34
МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ВПЛИВУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-03
PDF
В. А. Власенко
35-45
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ВІДНОВЛЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-04
PDF (English)
К. Б. Волощук, В. Р. Волощук
46-57
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ПЕРЕДАЧАМИ ТОВАРІВ (ТЕХНОЛОГІЙ) ПОДВІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-05
PDF
О. В. Гнилянська, О. І. Карий
58-66
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ (ІОТ) В АДМІНІСТРАТИВНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ: ЗАВДАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ У СУЧАСНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-06
PDF
Л. Ю. Гордєєва-Герасимова
67-72
РОЛЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АПК В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-07
PDF
К. В. Демченко
73-78
ПОНЯТТЯ “ЕФЕКТИВНОСТІ” У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-08
PDF
Н. О. Кравчук, Т. П. Савонік, О. В. Халіман
79-85
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У ФУНКЦІОНУВАННЯ СТАРТАПІВ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-09
PDF
Н. С. Краснокутська, Л. Гао
85-95
ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ПОВЕДІІНКИ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НИМИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАКТИК
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-10
PDF (English)
Т. М. Куценко, С. Ю. Альошин, О. В. Заіка
96-102
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-11
PDF
Т. М. Лозова
103-111
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ЯКІСТЮ ТОВАРІВ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-12
PDF
Ю. Б. Миронов
112-117
СИНЕРГІЯ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-13
PDF
О. С. Павленко
118-123
СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОБІЗНЕСУ В КОНЦЕПЦІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-14
PDF
О. Б. Піріашвілі
124-133
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНВЕРГЕНЦІЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ З ЄС
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-15
PDF
А. М. Поплюйко
134-138
ПРИБОРКАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЦЕНТРОБАНКАМИ КРАЇН СВІТУ: СУЧАСНИЙ ДОСВІД
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-16
PDF
К. І. Процикевич
139-145
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДТРИМКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАРТАПІВ У СФЕРІ ІКТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-17
PDF
Д. В. Радєв
146-153
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТОУТВОРЮВАЛЬНІ ОЗНАКИ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-18
PDF
Є. В. Ромат, О. М. Парубець
154-162
АЛЬТЕРНАТИВНІ СТРАТЕГІЇ МАНІПУЛЯЦІЙ У ПОЛІТИЧНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-19
PDF
А. В. Руснак, Ю. В. Савченко
163-170
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС ВІЙНИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-20
PDF
С. А. Середа, Л. Б. Демидчук
172-180
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У ТОРГОВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ: СУЧАСНІ НАПРЯМИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-21
PDF
О. А. Сидоров
181-187
ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА ПАРАДИГМА СУЧАСНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-22
PDF
О. М. Соколова
188-194
ПОДОЛАННЯ СТРУКТУРНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ В КОНТЕКСТІ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-23
PDF
А. Є. Спіцина
195-207
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ КРИЗИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-24
PDF
В. В. Томарева-Патлахова, А. Г. Семенов
208-213
ІНТЕГРАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА В ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ: ПРІОРИТЕТИ ТА ВИКЛИКИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-25
PDF
Н. В. Трусова, М. В. Костюк
214-222
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КРИЗИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-26
PDF
В. В. Федина
223-228
КРЕДИТНИЙ РИЗИК БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-27
PDF
В. Ю. Халіна, Є. В. Абєлєнцев
229-236
ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ МІСТА
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-28
PDF
237-241
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-29
PDF
Т. В. Штерма
242-247
ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ І РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-30
PDF
В. Г. Щербак, Б. С. Шовкопляс
248-253
ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
PDF
О. С. Щербина
254-259
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ БУДІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-32
PDF
О. В. Стащук
260-265
ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
https://doi.org/10.32782/2522-1256-2023-39-33
PDF
Святослав Князь
266-267
ФУНДАМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В АГРАРНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ
PDF
Переглянути всі випуски