КОНТАКТИ

Редакція збірника наукових праць «Підприємництво і торгівля»

Адреса редакції: Львівський торговельно-економічний університет,
вул. Туган-Барановського, 10, м. Львів, Україна, 79005

Телефон: +38 (095) 899 45 92

E-mail: editor@journals-lute.lviv.ua

http://www.journals-lute.lviv.ua