РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:
Куцик Петро Олексійович
, д.е.н., професор, ректор ЛТЕУ

Заступники головного редактора:
Семак Богдан Богданович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ЛТЕУ

Відповідальний секретар:
Мельник Ірина Миколаївна, д.е.н., доцент кафедри туризму та готельноресторанної справи ЛТЕУ

Члени редколегії:
Балабан Петро Юрійович, к.е.н., проф., завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівліˮ
Васильців Тарас Григорович, д.е.н., професор кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ
Виноградова Олена Володимирівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій
Дайновський Юрій Анатолійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу ЛТЕУ
Єлейко Василь Іванович, д.е.н., професор кафедри менеджменту ЛТЕУ
Копилюк Оксана Іванівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу ЛТЕУ
Лігоненко Лариса Олександрівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Мізюк Богдан Михайлович, д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЛТЕУ
Міщук Ігор Пилипович, д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики ЛТЕУ
Мокій Анатолій Іванович, д.е.н., проф., проректор з міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку ПВНЗ “Запорізький інститут економіки та інформаційних технологійˮ
Редченко Костянтин Іванович, д.е.н., проф., завідувач кафедри аудиту, аналізу та оподаткування ЛТЕУ
Трут Ольга Олексіївна, д.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту ЛТЕУ
Черкасова Світлана Василівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ
Шевчук Віктор Олексійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ЛТЕУ

Ааронсон Е. Вільям, Ph.D, As.Pr., Темпльський університет (США)
Господаровіч Анджей, Dr.hab., As.Pr., Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща)
Лєбєдєва Світлана Миколаївна, д.е.н., проф., ректор Білоруського торговоекономічного університету споживчої кооперації (Республіка Білорусь)
Мерський Януш, Ph.D, проф., Вища школа ALMAMER (Республіка Польща)
Шавга Лариса Афанасьївна, д.е.н., проф., ректор Торгово-кооперативного університету Молдови (Республіка Молдова)