РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:
Куцик Петро Олексійович
, д.е.н., професор, ректор ЛТЕУ

Заступник головного редактора:
Семак Богдан Богданович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ЛТЕУ

Відповідальний секретар:
Мельник Ірина Миколаївна, д.е.н., професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЛТЕУ

Члени редколегії:
Балабан Петро Юрійович, к.е.н., проф., завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівліˮ
Васильців Тарас Григорович, д.е.н., проф., завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України
Виноградова Олена Володимирівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій
Дайновський Юрій Анатолійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу ЛТЕУ
Лігоненко Лариса Олександрівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьманаˮ
Мізюк Богдан Михайлович, д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЛТЕУ
Міщук Ігор Пилипович, д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики ЛТЕУ
Мокій Анатолій Іванович, д.е.н., проф., провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України
Редченко Костянтин Іванович, д.е.н., професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування ЛТЕУ
Свидрук Ірена Ігорівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту ЛТЕУ
Черкасова Світлана Василівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ
Шевчук Віктор Олексійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ЛТЕУ

Ааронсон Е. Вільям, Ph.D, As.Pr., Темпльський університет (США)
Господаровіч Анджей, Dr.hab., As.Pr., Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща)
Лєбєдєва Світлана Миколаївна, д.е.н., проф., ректор Білоруського торговоекономічного університету споживчої кооперації (Республіка Білорусь)
Шавга Лариса Афанасьївна, д.е.н., проф., ректор Торгово-кооперативного університету Молдови (Республіка Молдова)