РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Куцик Петро Олексійович,
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Львівського торговельно-економічного університету, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування (м. Львів, Україна)
E-mail: kutsyk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5795-9704
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9mlcWngAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193563066
Web of Science ResearcherID: G-9204-2019

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Семак Богдан Богданович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, проректор з наукової роботи, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: semak@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2198-3790
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=1c7d_TIAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36572590500
Web of Science ResearcherID: E-7511-2019

Міщук Ігор Пилипович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: mishchuk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5661-0164
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=N2NUJM4AAAAJ&hl=ru
Web of Science ResearcherID: F-4185-2019

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Мельник Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, професорка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: melnyk@journals-lute.lviv.ua

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Базилюк Володимир Богданович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та маркетингу, Українська академія друкарства (м. Львів, Україна)
E-mail: bazyliuk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8627-1105
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2xg4btkAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210196244

Бугріменко Роман Михайлович, доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та бізнесу, Державний біотехнологічний університет (м. Харків, Україна)
E-mail: buhrimenko@journals-lute.lviv.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0973-0814
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=OQY2EIIAAAAJ&hl=ru
Web of Science ResearcherID: G-7442-2016

Воронко Роман Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: voronko@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3796-2556
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ukb9z6AAAAAJ&hl=uk
Web of Science ResearcherID: F-8536-2019

Губені Юрій Едвардович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний університет природокористування (м. Львів, Україна)
E-mail: hubeni@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1842-8975
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=-Gx-GgIAAAAJ
Web of Science ResearcherID: CWP-7702-2022

Зубков Сергій Олександрович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та бізнесу, Державний біотехнологічний університет (м. Харків, Україна)
E-mail: zubkov@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4892-8284
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=vg57wdYAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225069524
Web of Science ResearcherID: O-8090-2015

Князєва Тетяна В’ячеславівна, доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри маркетингу, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)
E-mail: kniazieva@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7223-7013
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=apujb1YAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202683793
Web of Science ResearcherID: GNH-1716-2022

Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри маркетингу та менеджменту, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: kovalchuk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9535-8678
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=OufgBWQAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192543325
Web of Science ResearcherID: I-6027-2018

Копилюк Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: kopyliuk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0977-1309
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZA9dOMEAAAAJ&hl=ru
Web of Science ResearcherID: F-3146-2019

Коренюк Петро Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське, Україна)
E-mail: koreniuk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8321-3199
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=ID57223021779
Web of Science ResearcherID: ABE-5667-2021

Лупак Руслан Любомирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: lupak@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1830-1800
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UliL_9wAAAAJ&scilu
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189037710

Міценко Наталія Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: mitsenko@journals-lute.lviv.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0337-8346
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lXMqLm4AAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218761727
Web of Science ResearcherID: F-7270-2019

Поліщук Ірина Ігорівна, доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету (м. Вінниця, Україна)
E-mail: polishchuk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6939-8529
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=O4yVg-MAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219255117
Web of Science ResearcherID: C-3719-2018

Полякова Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, професорка кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: poliakova@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8073-6186
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ThF-9qkAAAAJ

Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової та методичної роботи, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України (м. Київ, Україна)
E-mail: safonov@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5623-1965
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=g9qT524AAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205547113
Web of Science ResearcherID: GPK-4326-2022

Свидрук Ірена Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професорка кафедри менеджменту, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: svydruk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3099-6449
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XOfCIzAAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=ID57223021779
Web of Science ResearcherID: F-8502-2019

Трут Ольга Олексіївна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: trut@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4131-843X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=XHP0uqQAAAAJ

Черкасова Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, професорка кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: cherkasova@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1956-4992
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211237150
Web of Science ResearcherID: F-5490-2019

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)
E-mail: shymanovska-dianych@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6499-0953
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Jznnx8cAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
Web of Science ResearcherID: 57217155843

Франів Ігор Андрійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
E-mail: franiv@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6191-9772
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=5b9_cr0AAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202994988
Web of Science ResearcherID: C-3235-2017

Хлуска Йоланта, Dr hab., професор, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та обліку, Політехніка Ченстоховська (м. Ченстохова, Республіка Польща)
E-mail: hluska@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5169-7109

Шавга Лариса Афанасьєвна, доктор економічних наук, професор, ректорка Торгово-кооперативного університету Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова)
E-mail: shavha@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9691-7475
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cGq2_4MAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207845552
Web of Science ResearcherID: GQQ-7063-2022