РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор:
Куцик Петро Олексійович
, д.е.н., професор, ректор Львівського торговельно-економічного університету. Заслужений діяч науки і техніки України.

Заступник головного редактора:
Семак Богдан Богданович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Львівського торговельно-економічного університету.

Відповідальний секретар:
Мельник Ірина Миколаївна, д.е.н., професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного університету.

Члени редколегії:
Балабан Петро Юрійович, к.е.н., проф., завідувач кафедри комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівліˮ.
Васильців Тарас Григорович, д.е.н., проф., завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України.
Виноградова Олена Володимирівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.
Дайновський Юрій Анатолійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Львівського торговельно-економічного університету.
Лігоненко Лариса Олександрівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьманаˮ.
Мізюк Богдан Михайлович, д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Львівського торговельно-економічного університету.
Міщук Ігор Пилипович, д.е.н., професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики Львівського торговельно-економічного університету.
Мокій Анатолій Іванович, д.е.н., проф., провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної політики Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України.
Редченко Костянтин Іванович, д.е.н., професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету.
Свидрук Ірена Ігорівна, д.е.н., професор кафедри менеджменту Львівського торговельно-економічного університету.
Черкасова Світлана Василівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського торговельно-економічного університету.
Шевчук Віктор Олексійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету.

Ааронсон Е. Вільям, Ph.D, As.Pr., Темпльський університет (США).
Господаровіч Анджей, Dr.hab., As.Pr., Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща).
Шавга Лариса Афанасьївна, д.е.н., проф., ректор Торгово-кооперативного університету Молдови (Республіка Молдова).