ДЛЯ АВТОРІВ

Вчені-економісти згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, економічна наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Науковий економічний журнал «Підприємництво і торгівля» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з економічних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період військового стану в Україні триває набір статей до 31 серпня лише у такі видання з економічних наук:

Економічний простір
Економіка та суспільство
Підприємництво та інновації
Причорноморські економічні студії
Цифрова економіка та економічна безпека
Інновації та технології в сфері послуг і харчування
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління
Economics & Education

Інформація про можливість подання статті в журнал «Підприємництво і торгівля» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.