ТРЕНДИ ПОСТПАНДЕМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: НАРАТИВИ, ІМПЕРАТИВИ, ПРОГНОЗИ

PDF

Ключові слова

тренди
туризм
овертуризм
пандемія COVID-19
постпандемічний період
міжнародні туристичні прибуття
туристичні надходження
інноваційні туристичні продукти
відкладений попит

Як цитувати

Заячковська, Г. А., Вовк, С. В., & Церклевич, В. С. (2023). ТРЕНДИ ПОСТПАНДЕМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: НАРАТИВИ, ІМПЕРАТИВИ, ПРОГНОЗИ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 11-19. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-2

Анотація

Представлено результати цілісного, комплексного аналізу проблеми ключових трендів постпандемічного відновлення та розвитку туристичної галузі в західноєвропейському регіоні. Емпірична база дослідження представлена масивом досліджень стану постпандемійного туристичного ринку, здійснених авторитетними міжнародними організаціями: ЮНВТО, Європейська туристична комісія, Євростат, Організація економічного співробітництва та розвитку, Всесвітній економічний форум, Всесвітня рада з подорожей та туризму. Схарактеризовано зміст ключових трендів розвитку туризму за параметрами: 1) зростання міжнародних туристичних прибуттів та надходжень від міжнародного туризму; 2) збільшення обсягів внутрішніх та короткострокових подорожей; 3) відновлення пасажирських авіаперевезень; 4) ознаки дефіциту кадрів у туристичному секторі; 5) зміна поведінки споживачів; 6) зміни у сфері пропозиції туристичних послуг (поява інноваційних продуктів); 7) відкладений попит на туристичні послуги як чинник розвитку туризму. Продемонстровано аргументи на користь позитивної динаміки за параметрами 1 (представлено рейтинг лідерів за надходженнями від туристичної галузі), 2 (половина подорожей припадає на внутрішньодержавні), 3 (індекс обсягу пасажирських авіаперевезень в 2022 р. склав 75,5% від рівня 2019 р.), 5 (унікальні для українського туристичного ринку приклади овертуризму, представлені рекордною кількістю паломників-хасидів до Умані; туристів з Саудівської Аравії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів – до Західної України та Києва), 6 (гнучка політика скасування, повторного бронювання або повернення коштів за туристичні подорожі; фокус на діловому туризмі); 7) несподівано різке зростання «люксового» сектору туристичних подорожей, у тому числі – в Україні. Схарактеризовано нові тенденції в організації робочого процесу та відпочинку, зокрема «workation», «flexcation». Виразною тенденцією постпандемічного періоду є різке зростання сегменту «люксових» подорожей. У статті лаконічно схарактеризовано базові положення з цього питання, розкриті в концептуальній праці проф. Саймона Хадсона «COVID-19 і вплив на подорожі, відповіді та результати».

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-2
PDF

Посилання

UNWTO World Tourism Barometer. Statistical Annex. Volume 20. Issue 6. November 2022. URL:https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2022/11/UNWTO_Barom22_06_Nov_Statistical_Annex_en.pdf (дата звернення: 10.01.2023)

World Tourism Organization. International Tourism Highlights, 2020 Edition, UNWTO, Madrid. URL:https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/dokumenti/raziskave/highlights_unwto_2019.pdf (дата звернення: 12.02.2023).

European tourism: trends & prospects. Quarterly report (Q3/2022). European Travel Commission. URL: https://etc-corporate.org/reports/european-tourism-2022-trends-prospects-q3-2022/ (дата звернення: 11.02.2023).

EU tourism under COVID-19: an overall look. Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220707-1?language=uk (дата звернення: 20.02.2023).

OECD Tourism Trends and Policies 2022. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a8dd3019-en.pdf?expires=1672319642&id=id&accname=guest&checksum=4D61FDCB7E0A01341B172C864DC3B91A (дата звернення: 05.02.2023).

Travel & Tourism Development Index 2021. Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future. Insight Report May 2022. World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf (дата звернення: 07.02.2023).

Trending in travel: Emerging consumer trends in Travel & Tourism in 2021 and beyond. URL:https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Trending_In_Travel-Emerging_Consumer_Trends-231121.pdf (дата звернення: 18.02.2023).

Hudson S. Covid-19: Travel Impacts, Responses and Outcomes. Goodfellow Publishers Ltd. 2020. 200 р.

Aldao C., Blasco Dani, Poch Espallargas M. Lessons from COVID-19 for the future: destination crisis management, tourist behaviour and tourism industry trends. Journal of Tourism Futures. 2022. Volume 8. Issue 3. рр. 1–15.

Кіш Г. Сучасні туристичні тенденції в постпандемічний період. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. № 7. С. 27–33.

Кукліна Т.С., Цвілий С.М., Журавльова С.М. Загальні тенденції розвитку світового туризму: від короновірусу до військової агресії. Підприємництво та інновації. Випуск 23, 2022. С. 12-15.

Таранюк Л.М., Полієнко М.А., Слюсаренко А.Д., Малишенко Ю.П., Таранюк К.В., Галинська Ю.В., Щербаченко В.О. Проблеми і перспективи розвитку міжнародного туризму в умовах COVID-19. URL: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/3_2021/6.pdf (дата звернення: 07.02.2023).

Уварова Г.Ш. Міжнародний туризм: сучасні тенденції і перспективи розвитку. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43526 (дата звернення: 10.02.2023).

Фрей Л., Гаращенко Д. Сучасні тенденції та новітні тренди в туризмі після Covid-19. Інновації та технології в сфері послуг і харчування. Науковий журнал. Черкаси : ЧДТУ. 2020. №2. С. 67–74.

Смирнов І., Любіцева О. Відкладений попит на туристичні послуги як чинник розвитку туризму в постпандемічний час в світі та Україні. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм, 2022. № 5 (1). С. 6–26.

Сущенко Р. 2020. Карантин. Як світ рятує туристичну галузь. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html (дата звернення: 11.02.2023).

Заячковська Г., Церклевич В. Тенденції розвитку туризму в Україні в період пандемії COVID-19. Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-29 жовтня 2021 р.). Львів : ЛТЕУ, 2021. С.30–32.

Церклевич В., Онищук М., Шпаковський С. Культурні детермінанти еволюції гастрономічних спеціалітетів: до питання формування гастрономічного бренду Поділля. Трансформаційна економіка, 2023. № 1. С. 67–75.

Tourism Set to Return to Pre-Pandemic Levels in Some Regions in 2023. UNWTO News release. 17 Jan 2023. URL: https://www.unwto.org/news/tourism-set-to-return-to-pre-pandemic-levels-in-some-regions-in-2023 (дата звернення: 08.02.2023).

International tourism consolidates strong recovery amidst growing challenges. URL: https://www.unwto.org/news/international-tourism-consolidates-strong-recovery-admidst-growing-challenges (дата звернення: 07.01.2022).

Подольський Є. Минулий рік став найгіршим в історії світового туризму. URL: https://dip.org.ua/turizm/minulij-rik-stav-najgirshim-v-istorii-svitovogo-turizmu/ (дата звернення: 18.02.2023).

Погребняк Л., Дудяк Р., Бугіль С. Вплив пандемії COVID-19 на стан туристичного та рекреаційного бізнесу в Україні. Аграрна економіка, 2020. Т. 13. № 3-4. С. 62–67.

У ДАРТ назвали туристичні тренди 2022 року. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3394215-u-dart-nazvali-turisticni-trendi-2022-roku.html (дата звернення: 20.02.2023).

Deloitte Insights. Policies for the post-pandemic world of work Understanding the priorities of the European workforce. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/public-sector/DI_Policies-for-the-post-pandemic-world-of-work.pd (дата звернення: 20.02.2023).

UNWTO (2022), “World Tourism Barometer. Statistical Annex”, Available at: https://www.developmentaid.org/api/frontend/cms/file/2022/11/UNWTO_Barom22_06_Nov_Statistical_Annex_en.pdf (Accessed 10 Januar 2023).

World Tourism Organization (2020), “International Tourism Highlights”, Available at: https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/dokumenti/raziskave/highlights_unwto_2019.pdf (Accessed 12 Februar 2023).

European Travel Commission (2022), “European tourism: trends & prospects”, Available at: https://etc-corporate.org/reports/european-tourism-2022-trends-prospects-q3-2022/ (Accessed 11 Februar 2023).

Eurostat (2022), “EU tourism under COVID-19: an overall look”, Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220707-1?language=uk (Accessed 20 Februar 2023).

OECD (2022), “Tourism Trends and Policies 2022”, Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/a8dd3019-en.pdf?expires=1672319642&id=id&accname=guest&checksum=4D61FDCB7E0A01341B172C864DC3B91A (Accessed 05 Februar 2023).

World Economic Forum (2022), “Travel & Tourism Development Index 2021. Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future”, Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf (Accessed 07 Februar 2023).

WTTC (2021), “Trending in travel: Emerging consumer trends in Travel & Tourism in 2021 and beyond”, Available at: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2021/Trending_In_Travel-Emerging_Consumer_Trends-231121.pdf (Accessed 18 Februar 2023).

Hudson, S. (2020), Covid-19: Travel Impacts, Responses and Outcomes. Goodfellow Publishers Ltd., Oxford, UK.

Aldao, C., Blasco, D. and Poch Espallargas, M. (2022), “Lessons from COVID-19 for the future: destination crisis management, tourist behaviour and tourism industry trends”, Journal of Tourism Futures.. Volume 8. Issue 3. рр. 1–15.

Kish, G. (2021), “Modern tourism trends in the post pandemic period”, Tavrijskij naukovij visnik. Seriya: Ekonomika, vol. 7, pp. 27–33.

Kuklina, T., Tsviliy, S. and Zhuravlyova, S. (2022), “General trends in the development of world tourism: from coronovirus to military aggression”, Pidpriyemnictvo ta innovaciyi, vol. 23, pp. 12–15.

Taraniuk, L., Poliienko, M., Sliusarenko, A., Malyshenko, Y., Taraniuk, K., Halynska, Y. and Shcherbachenko, V. (2021), “Problems and prospects of international tourism development in Covid-19 conditions”, Available at: https://visnyk.fem.sumdu.edu.ua/issues/3_2021/6.pdf (Accessed 07 Februar 2023).

Uvarova, G. (2020), “International tourism: current trends and prospects for development”, Available at: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43526 (Accessed 10 Februar 2023).

Frey, L. and Haraschenko, D. (2020), “Current tendencies and new trends in tourism after COVID-19”, Innovations and technologies in the service sphere and food industry, vol. №2, pp. 67–74.

Smyrnov, I. and Liubitseva, O. (2022), “Deferred demand for tourist services as a factor of tourism development in the post-pandemic period in the world and Ukraine”, Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Tourism, vol. 5 (1), pp. 6–26.

Sushchenko, R. (2020), “Quarantine. How the world is saving the tourism industry”, Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html (Accessed 11 Februar 2023).

Zaiachkovska, H. and Tserklevych, V. (2021), “Trends in the development of tourism in Ukraine during the COVID-19 pandemic”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], Mіzhnarodna Ekonomichna konferentsіya [International economic conference], Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine, pp. 30–32.

Tserklevych, V., Onyshchuk, M. and Shpakovsky, S. (2023), “Cultural determinants of the evolution of gastronomic specialties: to the issue of the formation of the gastronomic brand of Podillya”, Transformacijna ekonomika, vol. 1, pp. 67–75.

UNWTO (2023), “Tourism Set to Return to Pre-Pandemic Levels in Some Regions in 2023”, Available at: https://www.unwto.org/news/tourism-set-to-return-to-pre-pandemic-levels-in-some-regions-in-2023 (Accessed 08 Februar 2023).

UNWTO (2022), “International tourism consolidates strong recovery amidst growing challenges”, Available at: https://www.unwto.org/news/international-tourism-consolidates-strong-recovery-admidst-growing-challenges (Accessed 07 Januar 2022).

Podolsky, E. (2021), “Last year was the worst in the history of world tourism”, Available at: https://dip.org.ua/turizm/minulij-rik-stav-najgirshim-v-istorii-svitovogo-turizmu/ (Accessed 18 Februar 2023).

Pohrebniak, L., Dudiak, R. and Buhil, S. (2020). “The impact of the COVID-19 pandemic on the conditions of tourism and recreation business in Ukraine”, Agrarna ekonomika, vol. 3-4, pp. 62–67.

Ukrinform (2023), “SATD named the tourist trends of 2022”, Available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3394215-u-dart-nazvali-turisticni-trendi-2022-roku.html (Accessed 20 Februar 2023).

Deloitte Insights (2023), “Policies for the post-pandemic world of work Understanding the priorities of the European workforce”, Available at: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/public-sector/DI_Policies-for-the-post-pandemic-world-of-work.pd (Accessed 20 Februar 2023).