КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Редакція наукового журналу «Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі»

Львівський торговельно-економічний університет, вул. Туган-Барановського, 10, Львів, Україна, 79005

Телефон: +38 (063) 143 34 40

E-mail: tourism@journals-lute.lviv.ua

http://www.journals-lute.lviv.ua