КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса засновника видання:
Львівський торговельно-економічний університет
вул. Туган-Барановського, 10, м. Львів, Україна, 79005

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua