Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі

Поточний номер

№ 8 (2023)

Галузь науки: економічні

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3)

Спеціальності: 051 – Економіка; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 241 – Готельно-ресторанна справа; 242 – Туризм.

Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, забезпечення умов публічного обговорення та апробації результатів досліджень, створення платформи для обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних вчених.

Завдання журналу: обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку теорії і практики у сфері туризму та готельно-ресторанної справи; сприяння створенню середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими; активізація розвитку міжнародного співтовариства фахівців з теорії та практики економічних досліджень індустрії туризму та гостинності; публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору для вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, Crossref, OUCI.

ISSN: 2786-4812 (Print), 2786-4820 (Online)

DOI: 10.36477/tourismhospcee

Статті

Л. А. Бондаренко
5-10
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-1
PDF
Г. А. Заячковська, С. В. Вовк, В. С. Церклевич
11-19
ТРЕНДИ ПОСТПАНДЕМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: НАРАТИВИ, ІМПЕРАТИВИ, ПРОГНОЗИ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-2
PDF
Ю. Б. Миронов
20-28
КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-3
PDF
О. Б. Осінська, М. Я. Топорницька
29-36
ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ: ВІД ВІДНОВЛЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ДО МАСШТАБУВАННЯ ВІДПОЧИНКОВО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-4
PDF
І. В. Петлін, Х. А. Клюйник
37-43
РОЛЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-5
PDF
А. В. Прокіп, Ю. В. Михальський, О. З. Кендус
44-50
ТУРИСТИЧНЕ ТА СПОРТИВНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ У ЛЬВІВСЬКІЙ АКАДЕМІЧНІЙ ГІМНАЗІЇ В ПЕРІОД НАВЧАННЯ ПЕТРА БУБЕЛИ (1900-1908 РР.)
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-6
PDF
Факан Тагірлі
51-56
РОЛЬ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛАНКАРАНСЬКО-АСТАРИНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-7
PDF (English)
А. С. Осіпчук, В. М. Заєць, С. В. Тищенко
57-64
ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-8
PDF
І. М. Чайка, Н. І. Дністрянська
65-71
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-9
PDF
Н. М. Чорна
72-78
СТАН ТА ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННИХ ВИКЛИКІВ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-10
PDF
А. Г. Кізюн, Л. А. Гуцал, І. М. Цуркан
79-87
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-11
PDF
О. Б. Моргулець, О. В. Нишенко
88-96
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ У ДОВОЄННИЙ, ВОЄННИЙ ТА ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-12
PDF
Б. Я. Полотай
97-101
ЕКО-ТРЕНДИ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-13
PDF
Переглянути всі випуски