Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі

Поточний номер

№ 4 (2022)

Галузь науки: економічні

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3)

Спеціальності: 051 – Економіка; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 241 – Готельно-ресторанна справа; 242 – Туризм.

Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, забезпечення умов публічного обговорення та апробації результатів досліджень, створення платформи для обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних вчених.

Завдання журналу: обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку теорії і практики у сфері туризму та готельно-ресторанної справи; сприяння створенню середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими; активізація розвитку міжнародного співтовариства фахівців з теорії та практики економічних досліджень індустрії туризму та гостинності; публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору для вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, Crossref, OUCI.

ISSN: 2786-4812 (Print), 2786-4820 (Online)

DOI: 10.36477/tourismhospcee

Статті

Ю. В. Давидюк, Л. О. Горшкова
5-13
ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ДЛЯ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-4-1
PDF
Т. С. Кукліна, С. М. Цвілий, О. В. Жилко
14-22
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ХАРЧОВИХ ТРАДИЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ З РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-4-2
PDF
І. Я. Мендела, Є. М. Мендела
21-25
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-4-3
PDF
В. С. Морохович, М. В. Грабар, М. Ю. Кашка
26-36
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ТУРИСТІВ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-4-4
PDF (English)
С. С. Ростовцев, М. О. Яріко
37-42
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТА ІНКЛЮЗІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-4-5
PDF (English)
О.С. Богма, О.В. В’ялець, А.О. Верчак
43-49
ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-4-7
PDF
Переглянути всі випуски