Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі

Поточний номер

№ 5 (2022)

Галузь науки: економічні

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27 вересня 2021 року (додаток 3)

Спеціальності: 051 – Економіка; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 241 – Готельно-ресторанна справа; 242 – Туризм.

Метою журналу є сприяння оприлюдненню результатів емпіричних та теоретичних досліджень науковців, забезпечення умов публічного обговорення та апробації результатів досліджень, створення платформи для обміну ідеями та результатами досліджень серед українських та зарубіжних вчених.

Завдання журналу: обговорення змісту, проблем та перспектив розвитку теорії і практики у сфері туризму та готельно-ресторанної справи; сприяння створенню середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими; активізація розвитку міжнародного співтовариства фахівців з теорії та практики економічних досліджень індустрії туризму та гостинності; публікація статей дослідників різних регіонів України та міжнародного наукового простору для вільного обміну думками через публікацію відповідних наукових матеріалів.

Реферативні бази даних: Vernadsky National Library, Google Scholar, Index Copernicus, Crossref, OUCI.

ISSN: 2786-4812 (Print), 2786-4820 (Online)

DOI: 10.36477/tourismhospcee

Статті

М. М. Бащак
5-12
ВПЛИВ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-1
PDF
О. С. Богма, О. В. Овдій
13-21
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (АУДИТУ)
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-2
PDF
О. В. Вітренко, О. В. Романко
22-27
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-3
PDF
Л. В. Власенко, М. О. Панкова, Е. Е. Пархоменко
28-35
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ З КНР ДО УКРАЇНИ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-4
PDF
Ж. В. Гарбар, Я. В. Гонтарук
36-44
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-5
PDF
Ю. В. Земліна, Н. В. Вецепура, В. В. Полуда
45-52
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КОНСЬЄРЖІВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-6
PDF
С. М. Калініченко, С. О. Заїка
53-58
МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-7
PDF (English)
Б. М. Мізюк, Ю. Б. Миронов
59-67
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-8
PDF
М.О. Проскуріна
68-74
РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИЙ МІСТ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-9
PDF
Р. С. Шулла, Г. М. Колісник, М. М. Попик
75-90
МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТІВ СТРУКТУРНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-10
PDF
Г. П. Щука, Л. В. Ковальська, Л.І. Гальків
91-97
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-11
PDF
М. З. Паска
98-103
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ ЛЬВІВЩИНИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ РЕСТОРАННИХ БРЕНДІВ
https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-5-12
PDF
Переглянути всі випуски