РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Барна Марта Юріївна, доктор економічних наук, професор, перший проректор, професорка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.
E-mail: barna@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5248-9774
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56803555700

ЗАСТУПНИК ГЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Мельник Ірина Миколаївна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.
E-mail: melnyk.i@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3132-6500
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220934519

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Тучковська Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцентка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.
E-mail: tuchkovska@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6719-2981
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669952100

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Басюк Дарія Іванівна, доктор економічних наук, професор, Директорка Департаменту освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації, м. Хмельницький
E-mail: basiuk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1035-9941
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211999776

Білецька Ірина Мирославівна, доктор економічних наук, доцент, завідувачка кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ.
E-mail: biletska@journals-lute.lviv.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6906-7161
Web of Science ResearcherID: AAQ-2937-2021

Виноградова Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри маркетингу, Державний університет телекомунікацій, м. Київ.
E-mail: vynohradova@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7250-5089
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216353162

Дайновський Юрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.
E-mail: dainovskyi@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8421-2104
Web of Science ResearcherID: F-3903-2019

Забаштанський Максим Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму, Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів.
E-mail: zabashtanskyi@journals-lute.lviv.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8966-8116
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35759916900

Козирєва Олена Вадимівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Національний фармацевтичний університет, м. Харків.
E-mail: kozyrieva@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2014-4584
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218268779

Копилюк Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.
E-mail: kopyliuk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0977-1309
Web of Science ResearcherID: F-3146-2019

Масленніков Євген Іванович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса.
E-mail: maslennikov@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6400-7840
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=m68fUCUAAAAJ&hl=ru

Мельник Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна, м. Одеса.
E-mail: melnyk.y@journals-lute.lviv.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2307-1592
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217251793

Міценко Наталія Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.
E-mail: mitsenko@journals-lute.lviv.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0337-8346
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218761727

Міщук Ігор Пилипович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.
E-mail: mishchuk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5661-0164
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=N2NUJM4AAAAJ&hl=ru

Миронов Юрій Богданович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.
E-mail: myronov@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9015-506X
Web of Science ResearcherID: E-9613-2019
https://publons.com/researcher/1774382/yuriy-myronov/

П’ятницька Галина Тезіївна, доктор економічних наук, професор, професорка кафедри менеджменту, Державний торговельно-економічний університет, м. Київ.
E-mail: piatnytska@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3463-133X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56658682700

Роговий Андрій Віталійович, доктор економічних наук, професор, доцент кафедри туризму навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму, Національний університет «Чернігівська політехніка», м. Чернігів.
E-mail: rohovyi@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5445-214X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57224495569

Савицька Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри маркетингу і комерційної діяльності, завідувачка кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом, Державний біотехнологічний університет, м. Харків.
E-mail: savytska@journals-lute.lviv.ua
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6569-6772
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211217940

Свидрук Ірена Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професорка кафедри менеджменту, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.
E-mail: svydruk@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3099-6449
Web of Science ResearcherID: F-8502-2019

Семак Богдан Богданович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу, проректор з наукової роботи, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів.
E-mail: semak@journals-lute.lviv.ua
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36572590500
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2198-3790

Irena Ozimek, Full Professor, Development Policy and Marketing, Institute of Economics and Finance, Warsaw University of Life Sciences (Warsaw, Poland)
E-mail: ozimek@journals-lute.lviv.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3430-8276
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=34870403800