ДЛЯ АВТОРІВ

Вчені-економісти згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, економічна наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Науковий економічний журнал «Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі» безумовно підтримує цю ініціативу. Саме тому фахові журнали з економічних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період військового стану в Україні триває набір статей до 30 червня лише у такі видання з економічних наук:

Економіка та суспільство
Управління змінами та інновації
Приазовський економічний вісник
Причорноморські економічні студії
Проблеми системного підходу в економіці
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки»

Інформація про можливість подання статті в журнал «Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.