РОЛЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

PDF

Ключові слова

цифровий маркетинг
інтернет-реклама
переваги інтернет-реклами
недоліки інтернет-реклами
засоби інтернет-реклами
інструменти цифрового маркетингу

Як цитувати

Петлін, І. В., & Клюйник, Х. А. (2023). РОЛЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 37-43. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-5

Анотація

Розглянуто сутність та значення цифрового маркетингу для розвитку підприємств сфери гостинності в сучасних умовах. Обґрунтовано переваги та недоліки цифрового маркетингу. Доведено, що ключовою перевагою цифрового маркетингу є його інтерактивність. Це сприяє прямому спілкуванню між зацікавленими сторонами сфери гостинності, включаючи підприємства та клієнтів. Виокремлено ряд перепон щодо використання інструментів цифрового маркетингу: некваліфікована робоча сила страх, бюрократія, змінні технології, кіберзлочинність, шахрайство, відсутність підтримки керівництва, обмеженість ресурсів тощо. Обґрунтовано, що реклама готелю в Інтернеті набагато більш ефективна у порівнянні з іншими способами реклами. Узагальнено базові ознаками якісного сайту готелю: доступність інтерфейсу і контенту кількома мовами; якісні та актуальні фото готелю, номерів; добре структуровані розділи сайту; доречний дизайн; доступна та зрозуміла форма онлайн-бронювання; наявність онлайн-консультанта і гарячої лінії; наявність на сайті готелю реальних відгуків клієнтів. Аргументовано, що основними інструментами цифрового маркетингу виступають: тематичні огляди та форуми спільнот; статті та прес-релізи; вебінари, тематичні дослідження, організація Івентів; популяризація цифрових інструментів для реалізації ключових соціальних проєктів (Linked In, Twitter і Facebook/Meta); інструменти соціального потокового передавання (Tiktok live, Twitter, Facebook/Meta, YouTube, Instagram live, Linked In, Company websitе); блоги, медіа-сайти; огляди соціальної комерції (Twitter, Facebook/Meta); мобільні програми, блоги та форуми компаній (сайти, блоги, форуми компаній, мобільні додатки); пошук інформації в соціальних мережах за допомогою Yahoo bing, Google shopping, Google my business і Google text. Окреслено, що використання інструментів цифрового маркетингу сприяє підвищенню ефективності підприємств готельної індустрії, оскільки він впливає на нефінансову та фінансову сторони діяльності підприємств гостинності, сприяє задоволенню запитів клієнтів, формуванню конкурентних переваг, оптимізації витрат та максимізації прибутку.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-5
PDF

Посилання

Глобальний звіт «Digital 2022». URL: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-digital-overview

Глобальний звіт «Digital 2022 Ukraine». URL: https://datareportal.com/reports/digital-2022-ukraine

Капінус Л. Інтернет-реклама в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства. Економічний простір. 2012. № 58. С. 198–204. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4686.

Об’єм рекламно-комунікаційного ринку України 2022. URL: https://vrk.org.ua/news-events/2022/ad-volume-2022.html

Петлін І.В. Переваги та недоліки використання крауд-технологій в розвитку підприємницьких структур. Формування ринкової економіки в Україні. Вип. 44. 2020. С. 152–160.

Bovsh, L., Rasulova, A., Bosovska, M., Boiko, M., and Okhrimenko, A. (2020). Digital distribution of hospitality services in the context of the COVID-19 pandemic. Tourism and Travelling 3 (1), 34–44. DOI: https://doi.org/10.21511/tt.3(1).2022.05.

Kaur, G. (2017). The importance of digital marketing in the tourism industry. International Journal of Re search 5 (6), 72–78.

Mulholland, R. and Cachon, J. C. (2004). Online marketing communication in the tourism industry. An exploratory study of website effectiveness among tourist lodge operators in Northern Ontario. Journal of Small Business and Entrepreneurship № 17 (3), р. 177–188.

Global report “Digital 2022”. Available at: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-digital-overview

Global report “Digital 2022 Ukraine”. Available at: https://datareportal.com/reports/digital-2022-ukraine

Kapinus, L. (2012). Internet advertising in the system of management of marketing activity of the enterprise. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4686/1/Internet-reklama.pdf

The volume of the advertising and communication market of Ukraine in 2022. Available at: https://vrk.org.ua/news-events/2022/ad-volume-2022.html

Petlin I. “Advantages and disadvantages of using crowd technologies in the development of business structures”, Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini. vol. 44. pp. 152–160.

Bovsh, L., Rasulova, A., Bosovska, M., Boiko, M., and Okhrimenko, A. (2020). “Digital distribution of hospitality services in the context of the COVID-19 pandemic”, Tourism and Travelling, vol. 3 (1), pp. 34–44 DOI: https://doi.org/10.21511/tt.3(1).2022.05.

Kaur, G. (2017). “The importance of digital marketing in the tourism industry”, International Journal of Re search, vol. 5 (6), pp. 72–78.

Mulholland, R. and Cachon, J. C. (2004). “Online marketing communication in the tourism industry. An exploratory study of website effectiveness among tourist lodge operators in Northern Ontario”, Journal of Small Business and Entrepreneurship, vol. 17 (3), pp. 177–188.