СТАН ТА ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННИХ ВИКЛИКІВ

PDF

Ключові слова

туризм
туристична галузь
Україна
тренди
пандемія Covid-19
війна

Як цитувати

Чорна, Н. М. (2023). СТАН ТА ОСНОВНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННИХ ВИКЛИКІВ. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі, (8), 72-78. https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-10

Анотація

У статті проаналізовано стан та тенденції розвитку туризму в Україні упродовж кількох крайніх років, коли галузь зіткнулася з двома надсерйозними та надскладними випробуваннями: спочатку – пандемією Covid-19, а трохи згодом – війною, яку проти нашої держави розпочала росія. Вивчивши статистичну інформацію за тематикою, було з’ясовано, що в 2020 р., у зв’язку з пандемією коронавірусу, туристична галузь України втратила 60 млрд грн. Але вже в 2021 р., коли більшість людей адаптувалися до пандемії, рівно, як і туристична галузь до неї призвичаїлася, туристичний ринок України продемонстрував відновлення позитивних тенденцій. Так, у 2021 р. до бюджету України надійшли рекордні 244 млн грн. туристичного збору, що на 86,8% перевищувало аналогічний показник 2020 р. та на 20% – показник доковідного 2019 р. У 2022 р., у зв’язку з початком війни росії проти нашої держави, ситуація в туристичній галузі України стала безпрецедентно складною. На якийсь час туристична галузь майже припинила функціонувати, і лише наприкінці весни туристичні підприємства почали робити обережні кроки в напрямку відновлення пропозиції. У підсумку, за результатами 2022 р. дохідність туристичної галузі України скоротилася на 70-80%. У 2023 р., як свідчить аналіз результатів функціонування галузі упродовж трьох перших місяців, ситуація продовжує залишатися вкрай складною, і галузь продовжує втрачати. Не викликає заперечень, що до тих пір, допоки в Україні триватиме війна, ситуація на туристичному ринку навряд чи суттєво покращиться. Що стосується трендів розвитку туристичної галузі України, у статті зазначено, що упродовж аналізованого періоду їй притаманними були та залишаються підвищена увага туристів до питань безпеки та гігієни, зменшення частки бізнес-туризму, збільшення попиту на внутрішній туризм та індивідуальний відпочинок, зростання популярності короткострокового та довгостроковому відпочинку, зростання попиту на культурно-пізнавальний та етнографічний туризм, відпочинок на лоні природи та натуральну їжа з локальних продуктів, зростаюча популярність безконтактних розрахунків та дедалі більша нестача кваліфікованих кадрів.

https://doi.org/10.32782/tourismhospcee-8-10
PDF

Посилання

Кіш Г.В. Сучасні туристичні тенденції в постпандемічний період. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка. 2021. Вип. 7. С. 27–34. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36013/1/%d0%a5%d0%93%d0%90%d0%a3-agro.ksauniv%20%e2%84%967_2021.pdf (дата звернення: 04.05.2023)

Климська В. Скільки втратив туризм України через пандемію. Сума шокує. URL: https://omore.city/articles/123449/vtrati-turizmu-ukraini-u-2020-roci-cherez-pandemiyu (дата звернення: 04.05.2023)

Скільки іноземців побувало в Україні за 2021 рік. URL: https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/321701-skilki-inozemtsiv-pobuvalo-v-ukrayini-za-2021-rik (дата звернення: 05.05.2023)

Україна отримала рекордну суму туристичного збору у 2021 році. URL: https://delo.ua/uk/economy/ukrayina-otrimala-rekordnu-sumu-turisticnogo-zboru-u-2021-roci-391832/ (дата звернення: 05.05.2023)

Туризм в умовах війни. «Перетворювати місця живої трагедії на варіант розваги – неприпустимо». URL: https://www.wprostukraine.eu/ua/kultura/10715638/tyrizm-v-ymovah-vijini-peretvoruvati-miscya-jivoyi-tragediyi-na-variant-rozvagi-nepripystimo.html (дата звернення: 05.05.2023)

Тиравський В. Право на відпочинок під час війни: як російське вторгнення вплинуло на туризм в Україні. URL: https://foreignukraines.com/2022/10/20/how-the-russian-invasion-affected-tourism-in-ukraine/ (дата звернення: 06.05.2023)

Офіційний сайт Державного агентства розвитку туризму. URL: https://www.tourism.gov.ua/ (дата звернення: 06.05.2023)

Kish H.V. (2021) «Modern tourism trends in the post-pandemic period», Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, No. 7, pp. 27-34. Аvailable at: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/36013/1/%d0%a5%d0%93%d0%90%d0%a3-agro.ksauniv%20%e2%84%967_2021.pdf (аccessed May 4, 2023).

Klymska V. «How much has Ukrainian tourism lost due to the pandemic. The amount is shocking». Аvailable at: https://omore.city/articles/123449/vtrati-turizmu-ukraini-u-2020-roci-cherez-pandemiyu (аccessed May 4, 2023)

How many foreigners visited Ukraine in 2021. Аvailable at: https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/321701-skilki-inozemtsiv-pobuvalo-v-ukrayini-za-2021-rik (дата звернення: 05.05.2023)

Ukraine received a record amount of tourist tax in 2021. Аvailable at: https://delo.ua/uk/economy/ukrayina-otrimala-rekordnu-sumu-turisticnogo-zboru-u-2021-roci-391832/ (аccessed May 5, 2023)

Tourism in conditions of war. «It is unacceptable to turn places of live tragedy into an entertainment option». Аvailable at: https://www.wprostukraine.eu/ua/kultura/10715638/tyrizm-v-ymovah-vijini-peretvoruvati-miscya-jivoyi-tragediyi-na-variant-rozvagi-nepripystimo.html (аccessed May 5, 2023)

Tyravskyi V. «The right to rest during war: how the Russian invasion affected tourism in Ukraine». Аvailable at: https://foreignukraines.com/2022/10/20/how-the-russian-invasion-affected-tourism-in-ukraine/ (аccessed May 6, 2023)

Official website of the State Tourism Development Agency. Аvailable at : https://www.tourism.gov.ua/ (аccessed May 6, 2023)