Цілі та проблематика

Вісник є фаховим та рецензованим науковим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних досліджень сучасних проблем економічної теорії, концепції розвитку економіки на макро та мікро рівні, системи фінансів, обліку, аналізу, аудиту, економічної безпеки, оподаткування, математичних методів і інформаційних технологій в економіці, міжнародних економічних відносин, сучасного менеджменту і маркетингу та інших галузей економічної науки.

Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, державні службовці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти та представники бізнес-середовища.

Положення про фахове періодичне видання Львівського торговельно-економічного університету.