Головна

Назва видання: Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки

Рік заснування: Вісник засновано у 1998 році та відповідно до Постанови Президії ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 був включений до переліку фахових видань. Вісник перейменовано у 2016 році.

Засновник видання: Львівський торговельно-економічний університет

Періодичність: 3-4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, польська

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 22161-12061 ПР від 07.06.2016 р.

Галузь науки: економічні

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 28.12.2019 року № 1643 (Додаток 4); Наказ МОН України від 27.04.2023 року № 491 (додаток 3)

Спеціальності: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво та торгівля.

Політика наукового видання: Вісник є фаховим науковим та рецензованим виданням, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері економічних наук.

Реферативні бази даних: Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, WorldCat

ISSN: 2522-1205 (Print); 2522-1213 (Online)

DOI: 10.36477/2522-1205

Положення про фахове періодичне видання Львівського торговельно-економічного університету.