Умови публікації статей

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Для опублікування статті у науковому фаховому виданні (Категорія "Б") «Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки» необхідно:

• Заповнити довідку про автора

• На електронну адресу redactorlka@gmail.com надіслати статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення Unichek.