Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Куцик Петро Олексійович, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Львівського торговельно-економічного університету, професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5795-9704
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9mlcWngAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193563066
Web of Science ResearcherID: G-9204-2019

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Міценко Наталія Григорівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0337-8346
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lXMqLm4AAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218761727
Web of Science ResearcherID: F-7270-2019

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:
Перепьолкіна Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:
Базилюк Володимир Богданович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та маркетингу Української академії друкарства (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8627-1105
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2xg4btkAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210196244

Васильців Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу проблем соціально-економічного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України» (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2889-6924
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QTzWJGwAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217955097
Web of Science ResearcherID: I-3835-2017

Воронко Роман Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3796-2556
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Ukb9z6AAAAAJ&hl=uk
Web of Science ResearcherID: F-8536-2019

Князєва Тетяна В’ячеславівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7223-7013
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=apujb1YAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202683793
Web of Science ResearcherID: GNH-1716-2022

Ковальчук Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та менеджменту, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут (м. Хмельницький, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9535-8678
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=OufgBWQAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192543325
Web of Science ResearcherID: I-6027-2018

Копилюк Оксана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0977-1309
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZA9dOMEAAAAJ&hl=ru
Web of Science ResearcherID: F-3146-2019

Коренюк Петро Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпровський державний технічний університет (м. Кам’янське, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8321-3199
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=ID57223021779
Web of Science ResearcherID: ABE-5667-2021

Літвінов Олександр Сергійович, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, Одеський національний економічний університет (м. Одеса, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1424-6904
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56895933100

Лопащук Інна Афанасіївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач аспірантури, доцент кафедри бізнесу та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9934-6607
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ictw_AwAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210603521

Лупак Руслан Любомирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1830-1800
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=UliL_9wAAAAJ&scilu
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189037710

Міщук Ігор Пилипович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5661-0164
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=N2NUJM4AAAAJ&hl=ru
Web of Science ResearcherID: F-4185-2019

Музичка Олександра Миронівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2625-5741
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=49EVa0sAAAAJ&hl=uk
Web of Science ResearcherID: F-2153-2019

Поліщук Ірина Ігорівна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету (м. Вінниця, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6939-8529
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=O4yVg-MAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219255117
Web of Science ResearcherID: C-3719-2018

Полякова Юлія Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8073-6186
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ThF-9qkAAAAJ

Сафонов Юрій Миколайович, доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової та методичної роботи, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України (м. Київ, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5623-1965
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=g9qT524AAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205547113
Web of Science ResearcherID: GPK-4326-2022

Свидрук Ірена Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3099-6449
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=XOfCIzAAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=ID57223021779
Web of Science ResearcherID: F-8502-2019

Трут Ольга Олексіївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4131-843X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=XHP0uqQAAAAJ

Черкасова Світлана Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу, Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1956-4992
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211237150
Web of Science ResearcherID: F-5490-2019

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6499-0953
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Jznnx8cAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
Web of Science ResearcherID: 57217155843

Хлуска Йоланта, Dr hab., професор, завідувачка кафедри фінансів, банківської справи та обліку, Політехніка Ченстоховська (м. Ченстохова, Республіка Польща)
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5169-7109

Шавга Лариса Афанасьєвна, доктор економічних наук, професор, ректор Кооперативно-торгового університету Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова)
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9691-7475
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=cGq2_4MAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207845552
Web of Science ResearcherID: GQQ-7063-2022