Редакційна колегія

Головний редактор:

Куцик Петро Олексійович, д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор ЛТЕУ

 

Заступники головного редактора:

Семак Богдан Богданович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ЛТЕУ

 

Відповідальний секретар:

Перепьолкіна Олена Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри економіки ЛТЕУ

 

Члени редколегії:

Ааронсон Е. Вільям, Ph.D, As.Pr., Темпльський університет (США);

Васильців Тарас Григорович, д.е.н., проф., завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України;

Виноградова Олена Володимирівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій;

Воронко Роман Михайлович, д.е.н., проф., завідувач кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування ЛТЕУ;

Господаровіч Анджей, Dr.hab., As.Pr., Вроцлавський економічний університет (Республіка Польща);

Дайновський Юрій Анатолійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу ЛТЕУ;

Копилюк Оксана Іванівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу ЛТЕУ;

Лєбєдєва Світлана Миколаївна, д.е.н., проф., ректор Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації (Республіка Білорусь);

Лупак Руслан Любомирович, д.е.н., доцент кафедри економіки ЛТЕУ;

Мізюк Богдан Михайлович, д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ЛТЕУ;

Міценко Наталія Григорівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки ЛТЕУ;

Міщук Ігор Пилипович, д.е.н., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та логістики ЛТЕУ;

Полякова Юлія Володимирівна, д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин ЛТЕУ;

Редченко Костянтин Іванович, д.е.н., професор кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування ЛТЕУ;

Cафонов Юрій Миколайович, д.е.н., професор кафедри макроекономіки та державного управління ДВНЗ Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Трут Ольга Олексіївна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту ЛТЕУ;

Флейчук Марія Ігорівна, д.е.н., професор кафедри маркетингу Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. З. Гжицького;

Черкасова Світлана Василівна, д.е.н., проф.; завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування ЛТЕУ;

Шавга Лариса Афанасьївна, д.е.н., проф., ректор Торгово-кооперативного університету Молдови (Республіка Молдова);

Шевчук Віктор Олексійович, д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ЛТЕУ;

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна, д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».