ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ СВІТОВОГО РИНКУ КУКУРУДЗИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ УКРАЇНИ НА НЬОМУ

  • В. М. Фомішина Херсонський національний технічний університет http://orcid.org/0000-0002-7276-3280
  • Н. Є. Федорова Херсонський національний технічний університет http://orcid.org/0000-0001-9619-7212
  • Р. П. Огородник Херсонський національний технічний університет http://orcid.org/0000-0001-5038-9198
  • І. С. Батура Херсонський національний технічний університет
Ключові слова: світовий ринок кукурудзи, кон’юнктура ринку, експорт, імпорт, попит, пропозиція

Анотація

В статті досліджено стан, динаміку та тенденції розвитку світового ринку кукурудзи та можливостей присутності українських виробників на ньому. Проаналізовано обсяги виробництва кукурудзи у світі та в Україні та виявлено, що кукурудза витіснила з першого місця пшеницю та стала лідером зернового балансу планети. Встановлено, що головними виробниками кукурудзи у світі є США, Китай та Бразилія. При цьому США є також основним експортером кукурудзи, а Китай, який входить у трійку виробників-лідерів, взагалі її не експортує, а виступає до того ж великим імпортером. Основними імпортерами є ЄС, Мексика, Японія, В’єтнам та Південна Корея. Виявлено, що в Україні внаслідок високої конкуренції на зовнішніх ринках пшениця та ячмінь стали менш прибутковими культурами, що сприяло зменшенню посівних площ та обсягу їх виробництва. Натомість основною зерновою культурою стала кукурудза, виробництво якої зросло за 30 років в кілька разів. Україна є одним із ключових конкурентів США на ринку Китаю та одним із основних постачальників кукурудзи в ЄС. Хоча частка України у світовому виробництві кукурудзи коливається на рівні 2-3%, вона посідає четверте місце у світовому експорті кукурудзи, поставляючи на світовий ринок майже 80% вирощеної кукурудзи. Розроблений авторами на основі наявних статистичних даних прогноз обсягів виробництва кукурудзи у світі та Україні у 2021/2022 маркетинговому році дає підстави стверджувати про утримання обсягів світового виробництва на рівні попереднього року, при цьому очікуваний обсяг виробництва в Україні знизиться. Показано, що зростання цін на світовому ринку кукурудзи у 2020/2021 маркетинговому році та очікування щодо їх подальшого підвищення у поточному році, зростання світового споживання зерна, втрати внаслідок світового економічного спаду створюють передумови для перетворення України на потужного світового гравця продовольчого ринку. Подальші дослідження направлені на поточний моніторинг світового ринку кукурудзи для визначення перспектив вітчизняних експортерів.

Посилання

1. Бобильов О. Світовий ринок зернових культур в 2021/22 МР: в очікуванні високої конкуренції. URL: https://www.apk-inform.com/uk/ exclusive/ opinion/1520730.
2. Виробництво основних сільськогосподарських культур. Державна служба статистики України : веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ operativ/menu/menu_u/cg.htm.
3. Галенко О. І. Розвиток світового ринку зерна: проблеми і тенденції. Агросвіт. 2017. № 10. С. 24-29. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2017/6.pdf.
4. Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України” від 24.06.2004 № 1877-IV. URL: https://kodeksy.com.ua/ pro_ derzhavnu_pidtrimku_sil_s_kogo_gospodarstva_ukrayini/statja-2.htm.
5. Інфографічний довідник “Агробізнес Украї-ни 2020/2021”. Агробізнес України : веб-сайт. URL: https://agribusinessinukraine.com/the-infographics-report-ukrainian-agribusiness-2021/. 6. Кернасюк Ю. Світовий ринок зерна: попит і пропозиція. URL: http://agro-business.com.ua/agro/ ekonomichnyi-hektar/item/9352-svitovyi-rynok-zerna-popyt-i-propozytsiia.html.
7. Світові ціни на продовольство за рік зросли майже на 30% – ФАО. URL: https://landlord.ua/news/ svitovi-tsiny-na-prodovolstvo-za-rik-zrosly-maizhe-na-30-fao/.
8. Шимкова М. Світовий ринок кукурудзи та місце України на ньому. Рricereview : веб-сайт. URL: https://pricereview.com.ua/articles/ svitovij-rinok-kukurudzi-ta-miscze-ukraїni-na-nomu.
9. Українська класифікація товарів в зовнішньоекономічній діяльності (УКТ ЗЕД). Professional : веб-сайт. URL: https://qdpro.com.ua/ uktzed/1005.
10. Черемісіна С. Г. Ринок зернових культур в Україні: аналіз сучасного стану та перспективи розвитку. Економіка АПК. 2021. № 2. С. 48-58. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/ files/eapk/ 2021/02/ekonomikaapk _2021_02_p_48_58.pdf.
11. Широкий Г. М. Світовий ринок зернових культур в умовах пандемії коронавірусу. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-07/svitovyi-rynok-zerna-1.pdf.
12. Grain: World Markets and Trade. United States department of Agriculture : веб-сайт. URL: https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/ zs25x844t?locale=en
13. Ukraine to harvest a record-high corn crop in 2021, wheat production is expected to decline next year. Agflow : веб-сайт. URL: https://www.agflow.com/agricultural-markets/ukraine-to-harvest-a-record-high-corn-crop-in-2021-wheat-production-is-expected-to-decline-next-year/.
Опубліковано
2022-04-15