ВІТЧИЗНЯНА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Ключові слова: промисловість, глобальні виклики, неоіндустріалізація, промислова політика

Анотація

Стаття присвячена оцінюванню вітчизняної промисловості у національному та регіональному вимірах та обґрунтуванню перспектив її подальшого розвитку в нових глобальних умовах. Розглянуто особливості теперішньої інтеграції галузей національної промисловості до міжнародних ринків. Проведено аналіз обсягів промислового виробництва в Україні на сучасному етапі розвитку. На основі розрахунку таксономічного показника здійснено оцінювання рівня розвитку промисловості України як для національного рівня, так і для регіонів країни з урахуванням інноваційного складника. З’ясовано, що розвиток вітчизняної промисловості протягом останнього періоду відбувався у висхідному напрямку, водночас має місце високий рівень диференціації на регіональному рівні. Наголошено, що розвиток промислової політики в нашій країні концентрується переважно на національному рівні і стосується промислової політики в цілому, регіональний рівень слабко охоплений інституційним забезпеченням. Обґрунтовано, що в умовах сучасних глобальних викликів та високої взаємозалежності вітчизняної промисловості та міжнародних трендів перспективи її розвитку пов’язуються з інфраструктурним забезпеченням, зокрема законодавчо-нормативним підґрунтям, локалізацією виробничих процесів, діяльністю спеціалізованих інституцій тощо. Застосований таксономічний аналіз показав висхідну тенденцію розвитку промисловості України на національному рівні протягом сучасного періоду та одночасну високу її диференціацію у регіональному вимірі, це певною мірою підтверджує те, що розвиток промислової політики в нашій країні концентрується переважно на національному рівні.

Посилання

1. Мельник Ю. М. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці : монографія. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 365 с.
2. Проект Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року. URL: https://www.me.gov.ua.
3. Офіційний сайт Укрінформ. URL: https://www.ukrinform.ua.
4. Діденко С. Промисловість України: вплив зростання цін на випуск промислової продукції. URL: https://ua.news/ua/promyshlennost-ukrayny-vlyyanye-rosta-tsen-na-vypusk-promyshlennoj-produktsyy.
5. Плюта В. Сравнительный многомерный анализ в экономических исследованиях: методы таксономии и факторного анализа / пер. с польского В. Иванова. М. : Статистика, 1980. 151 с.
6. Промислова політика як ключовий інструмент стратегії розвитку : науково-аналітична доповідь / за ред. Л. В. Дейнеко; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. Електронні дані. К., 2019. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/304.pdf.
7. Кисилевский Д. Держбюджет-2022: що чекає промисловість? URL: https://www.epravda.com.ua/ columns/2021/09/23/678080.
8. Офіційний сайт Експортно-кредитного агентства України. URL: https://www.eca.gov.ua.
Опубліковано
2022-04-15