ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ

Ключові слова: громадський контроль, інститути громадянського суспільства, гуманітарна допомога, національна безпека та оборона, товари військового призначення, товари подвійного використання, волонтерські організації

Анотація

Проаналізовано значення громадського контролю для ефективної взаємодії суб’єктів сектору безпеки й оборони з інститутами громадянського суспільства, розуміння важливості громадського контролю як складової демократичного цивільного контролю в сучасних умовах. Результатом взаємодії громадськості і сектору безпеки й оборони є підвищення якості і спроможності силових структур щодо виконання своїх завдань та підвищення довіри суспільства до сектору безпеки й оборони. Розкрито основні складові громадського контролю гуманітарної допомоги в умовах повномасштабної війни Російської Федерації (далі - РФ) проти України, обґрунтовано значення ефективного використання гуманітарної допомоги для перемоги Збройних Сил України у війні з РФ, оскільки ефективна взаємодія між сектором безпеки та оборони і громадськістю має наступні позитивні сторони для сектору безпеки: створення механізму незалежного моніторингу щодо забезпечення військових потреб; підвищення соціального захисту військовослужбовців; запобігання корупції; популяризація позитивних практик і дій військового керівництва. Розкрито основні завдання, які постають перед суб’єктами громадського контролю, серед яких виокремлено наступні: контроль за дотриманням чинного законодавства; контроль обґрунтованості та відповідності чинному законодавству управлінських рішень; контроль дотримання заборон і обмежень, визначених законодавством; контроль належного використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів. Досліджено законодавчо-нормативне регулювання ввезення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, декларування, митне оформлення зазначених товарів та процедуру ввезення волонтерськими організаціями для потреб збройних сил. Виокремлено окремі проблеми використання гуманітарної допомоги громадськими організаціями, зловживання ними при ввезенні і цільовому використанні.

Посилання

1. Взаємодія Збройних Сил України з громадянським суспільством : довідник / за заг. ред. Л. О. Кравченко. К., 2021. 48 с.
2. Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану: Постанова КМУ від 01.03.2022 № 174. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/174-2022-%D0%.
3. Кодекс поведінки стосовно військово-політичних аспектів безпеки. Документ ОБСЄ від 3 грудня 1994 року. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/ 994_116#Text.
4. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#.
5. Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20 березня 2003 року № 638-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text.
6. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 р. № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
7. Про особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану: Пос-танова Кабінету Міністрів України від 25.02.2022 № 155. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-osoblivosti-viznannya-gumanitarnoyu-dopomogoyu-155-020222.
8. Рекомендації щодо належного оформлення ввезення окремих категорій товарів гуманітарної допо-моги. URL: https://www.dsecu.gov.ua/ ua/rekomendacii-sodo-naleznogo-oformlenna-vvezenna-okremih-kategorij-tovariv-gumanitarnoi-dopomogi.
9. Зловживання з гуманітарною допомогою. Поліція розслідує понад 300 кримінальних справ. URL: https://news.liga.net/ua/politics/news/ zloupotreb-leniya-s-gumanitarnoy-rassleduet-bolee-300-ugolovnyh-del. 10. Гуманітарна допомога ЗСУ і підозри волон-терам: що відбувається насправді? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/volontery-dopomoha-humanitarka-viyna/32011853.html.
11. “Гуманітарна катастрофа”: комерційні вантажі під виглядом гуманітарки. URL: https://hromadske.ua/posts/pid-vyhliadom-humanitarnoi- dopomohy-v-ukrainu-potrapliaiut-komertsiini-vantazhi.
Опубліковано
2023-09-04