ГРАНТОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА ТРУДНОЩІ

Ключові слова: гранти для бізнесу, грантова підтримка ММСП, грантові можливості для бізнесу

Анотація

Розглянуто основні грантові можливості для розвитку малого та середнього бізнесу в умовах війни в Україні. Окреслено основні переваги, що отримують представники бізнесу в умовах війни, використо-вуючи грантові інструменти та напрями їх застосування для свого розвитку: це можливість для запровадження інноваційних рішень у бізнес-процеси, розширення асортименту виробленої продукції або наданих послуг, відкриття власної справи з нуля або розвиток вже існуючого бізнесу, розбудови експортного потенціалу бізнесу, впровадження заходів для просування продукції. Наголошено, що, незважаючи на численні переваги від використання грантових, безповоротних ресурсів та наявність такого досвіду у великої кількості українських малих та середніх підприємств, переважна більшість представників бізнесу так і не користується цими альтернативними ресурсами. Визначено, що використання грантових ресурсів представниками малого та середнього бізнесу так і не відбувається як із причини нерозуміння останніми, які гранти є і на що їх можна залучати, так і з причини перестороги та труднощів, пов’язаних із процесом залучення грантових інструментів, які розглянуто з точки зору підприємців. Підсумовано, що залучення та використання представниками малого та середнього бізнесу грантових інструментів міжнародних та національних донорів в умовах війни є однією з найважливіших передумов розвитку бізнесу й зміцнення економіки України, а подолання труднощів можливе за умови якісної інформаційно-роз’яснювальної та просвітницької діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, фондів, грантових організацій і програм. Наголошено на важливості поєднання промоційної діяльності з навчальними заходами практичного спрямування для підвищення компетенцій підприємців із моніторингу інформаційного поля на предмет актуальних грантових ресурсів, адаптації потреби/проблеми бізнесу під пріоритети конкретного донора та розробки якісних аплікаційних заявок і бізнес-планів.

Посилання

1. DAN.IT. URL: https://dan-it.com.ua/uk/it-generation.
2. Horizon Europe (HORIZON). Funding & tender opportunities. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/ por- tal/screen/programmes/horizon.
3. Single Market Programme (SMP). URL: http://surl.li/fcumk.
4. Support for small businesses. European Bank for Reconstruction and Develop ment (EBRD). URL: https://www.ebrd.com/knowhow?fbclid=IwAR0QZfAh2A6n-1QY6zo7feMzP2-skWPf-uLbMZTH68HpvA-HySCmhaRGZKGI.
5. Towards a vibrant business environment. PUM Netherlands Senior Experts. URL: https://www.pum.nl/en.
6. USAID. URL: https://www.facebook.com/ usaid.agro. 7. Буняк Н. Ринок праці в Україні: сучасний стан та шляхи стабілізації. URL: https://www.echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/771/626.
8. Гранти 2023. Центр розвитку “ЧАС ЗМІН”. URL: http://www.chaszmin.com. ua/granty-2023.
9. ДІЯ. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo.
10. ДІЯ. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-na-sad.
11. ДІЯ. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-na-teplicyu.
12. ДІЯ. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-na-vlasnu-spravu.
13. ДІЯ. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-dlya-veteraniv-ta-chleniv-yihnih-simej.
14. Європейська програма обміну для підпри-ємців. URL: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/.
15. Ковальов С. М. Грантове фінансування ін-вестицій у сільське господарство України. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u349/zbirnik_tez_iae.pdf#page=223.
16. Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання на конкурсних засадах фі-нансової підтримки стартапам в Україні, у тому числі в сфері інформаційних технологій. URL: https://drive.google.com/file/d/1c9wjs8b74hFO2JcRvgiVFTTIZcGKgD70/view.
17. Мірошник Р. О., Прокоп’єва У. О. Розвиток малого і середнього бізнесу в Україні: проблеми і перспективи. URL: https://science.lpnu.ua/sites/ default/files/journal-paper/2020/may/21613/maket 200296-65-73.pdf.
18. Сайт Європейської бізнес асоціації. URL: http://surl.li/efvdu.
19. Служба Старших Експертів (SES). URL: https://www.ses-bonn.de/startseite.
20. Український ветеранський фонд. URL: https://veteranfund.com.ua/.
21. Український фонд стартапів. URL: https://usf.com.ua.
Опубліковано
2023-09-04