МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА ЯК ОСНОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ключові слова: міжнародна допомога, фінансова, військова, гуманітарна, структура міжнародної допомоги, стратегія економічного відновлення

Анотація

Російське вторгнення в Україну призвело до: масового порушення ланцюжків економічної діяльності, руйнування виробничих потужностей та об’єктів критичної інфраструктури; загострення екологічних проблем; міграції населення та загибелі людей. Поточна оцінка збитків, завданих Україні країною-агресоркою, сягає сотень мільярдів доларів, і ця цифра продовжує зростати. Масштаби і наслідки війни ставлять під загрозу результати соціально-економічного розвитку України, дестабілізують виробництво, порушують канали торгівлі (зокрема, експортні), зменшують інвестиції та призводять до відтоку людського капіталу. Це, у свою чергу, впливає на зменшення ВВП, доходів державного бюджету, кількості платників податків, водночас зростає рівень безробіття та індекс цін. Сукупний вплив цих факторів призводить до соціально-економічної кризи в державі, подолання якої в умовах продовження війни і лише власними силами є неможливим. Відтак фінансова допомога міжнародних партнерів - необхідна умова забезпечення життєздатності української економіки та обороноздатності української армії. Метою дослідження є вивчення теоретичних аспектів міжнародної фінансової допомоги Україні в умовах війни, державного механізму відновлення України та забезпечення міжнародної фінансової підтримки. Основними результатами дослідження є: систематизація класифікації міжнародної фінансової допомоги; аналіз структури міжнародної допомоги в розрізі країн та видів; оцінка рівня міжнародної допомоги до ВВП країн-партнерів; розкриття процесу формування державного механізму відновлення України; визначення перспектив надання міжнародної фінансової підтримки у повоєнний період. У статті проведено порівняльний аналіз обсягів та структури міжнародної допомоги та рівня допомоги до ВВП країн-партнерів. Досліджено, що стратегічний план відновлення узгоджується з роботою Національної ради відновлення та Декларацією Лугано, у якому окреслено шість ключових пріоритетних напрямків відновлення економіки України: макроекономічна стабільність, економічна свобода, євроінтеграція та доступ до ринків, доступ до ноу-хау, доступ до фінансів, трансформація пріоритетних секторів. Перспективними напрямками досліджень у даному напрямку є систематизація інструментів економічного відновлення України та механізмів їх застосування міжнародними партнерами: надання макрофінансової допомоги для підтримки стабільності; надання технічної допомоги, зосередженої на узгодженні законодавства ЄС; використання спеціальних фінансових інструментів ЄС та МФО для забезпечення галузевої трансформації, сумісної з ЄС; страхування військових ризиків для відновлення зруйнованих активів та нових інвестицій; залучення інституційних інновацій ЄС для забезпечення участі України в інституціях ЄС під час процесу вступу; впровадження спільних партнерських проектів для сприяння передачі знань та міжлюдським контактам.

Посилання

1. Глобальний статистичний інтернет-портал Statista. URL: https://www.statista.com.
2. Грицун В. В. Міжнародна фінансова допомога ЄС. Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. 2021. Вип. 8. С. 52-61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ehsfat_2021_8_8.
3. Допомога, відновлення та стійка відбудова : Надання допомоги Україні у задоволенні невідкладних та середньострокових економічних потреб / Неофіційний концептуальний документ, підготовлений працівниками Групи Світового банку, представлений в якості контексту для Міністерського круглого столу на підтримку України на Весняних зборах МВФ і Світового банку 2022 року. World Bank. URL: https://cutt.ly/D9i7sR5.
4. Дугінець Г., Ніжейко К. Міжнародна технічна допомога в повоєнній відбудові України. Scientia Fructuosa. 2022. № 3. С. 36-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2022_3_4.
5. Квятковська О. В. Офіційна допомога як функціональний інструмент реалізації політики міжнародного розвитку. Панорама політологічних студій. 2013. Вип. 10. С. 36-46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pps_2013_10_7.
6. Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї / Україна, Російська Федерація, Великобританія, США; Меморандум, Міжнародний документ від 05.12.1994 // Офіційний сайт ВРУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/998_158#Text.
7. Міжнародна конференція з питань реформ в Україні Ukraine Recovery Conference (URC). URL: https://ua.urc2022.com.
8. Офіційний сайт Генеральної асамблеї ООН. URL: https://www.un.org/ru/ga/25/ docs/ 25res.shtml.
9. Підсумковий документ Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2022) “Декларація Лугано” Лугано, 4-5 липня 2022 р. URL: https://cutt.ly/L9i7xkb.
10. Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни, затверджене Указом Президента України від 21 квітня 2022 року № 266/2022 // Офіційний сайт ВРУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/2022#Text. 11. Про затвердження Переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23 серпня 2022 року / Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №75 від 24.04.2022 р. // Офіційний сайт ВРУ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-22#Text.
12. Проєкт Плану відновлення України (матеріали за тематичними розділами), липень 2022 р. URL: https://ua.urc2022.com/plan-vidnovlennya-ukrayini.
13. Проєкт Плану відновлення України / Національна рада з відновлення України, липень 2022 р. URL: https://cutt.ly/hwfaFIpO.
14. Пшеничний П. Грошей багато не буває. Від кого та на яких умовах Україна отримує фінансову допомогу. Економіка. 07 вересня 2022. URL: https://cutt.ly/ZwfaF1ik.
15. Стратегічний брифінг “Економічне відновлення”, Лугано (Швейцарія), липень 2022 р. URL: https://cutt.ly/WwfaGapD.
16. Bondaruk, T., Medynska, T., Nikonenko, U., Melnychuk, I., Loboda, N. Fiscal policy as a guarantee of sustainable development under military conditions. International Journal of Sustainable Development and Planning. 2023. Vol. 18, No. 4. Pp. 1097-1102.
Опубліковано
2023-09-04