ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ АКБ “ЛЬВІВ”

  • Є. М. Андрущак Львівський національний університет імені Івана Франка
  • В. С. Фуфалько Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: кредитний портфель, кредитний ризик, кредитна діяльність, фактори впливу, управління, аналіз

Анотація

В статті розглянуто основні чинники, які впливають на формування кредитного портфеля банку, а також ризики, які з ними пов’язані. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кредитним ризиком у банківській системі України проводиться з метою створення ефективної системи управління ним. У процесі дослідження було розглянуто основні типи кредитного портфеля банків. Визначено, що тип кредитно-го портфеля формується залежно від мети діяльності банку. Зазначено, що кредитний портфель банку варто розглядати як сукупність активів, що піддається оцінці, сегментації, класифікації та управлінню. Така необ-хідність зумовлена потребою в оцінці дохідності, ризиковості, ліквідності не лише кожної операції, але й їх сукупності. Охарактеризовано зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на кредитний портфель банку. Виявлено негативний вплив спалаху пандемії, викликаний вірусом COVID-19, на економічну активність учас-ників кредитного ринку. Визначено, що головним завданням системи управління кредитним ризиком банку є мінімізація кредитного ризику при забезпеченні достатнього рівня прибутків з метою збереження коштів вкладників і підтримання фінансової стабільності банку. Досліджено загальні методи управління кредитними ризиками. Виокремлено заходи, які вживав Банк “Львів” для нівелювання кредитних ризиків, спричинених віру-сом COVID-19. З метою визначення рівня ефективності кредитної політики банку проаналізовано сучасний стан кредитного портфеля АТ АКБ “Львів”. Також досліджено динаміку кредитного портфеля Банку “Львів” за період 2017-2020 роки. Під час дослідження виявлено вплив фінансово-економічних чинників на зміни у структурі кредитного портфеля Банку “Львів”. Визначено напрями вдосконалення управління кредитним портфелем комерційного банку в умовах економічної нестабільності.

Посилання

1. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Адамик Б. П. – [2-ге видання, доп. і переробл.]. – К. : Кондор, 2011. – 416 с.
2. Звіт керівництва (звіт про управління) АТ АКБ “Львів” за 2020 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.banklviv.com/wp-content/uploads/2021/05/Zvit-kerivnytstva-2020-final.pdf.
3. Мельник О. О. Проблемні кредити: аналіз якості кредитного портфеля банків України / Мель-ник О. О. // Науковий погляд: економіка та управ-ління. – 2019. – Вип. 1 (63). – С. 200-211.
4. Степаненко К. Р. Особливості формування кредитного портфеля банку / К. Р. Степаненко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. № 7. – С. 169.
5. Фінансова звітність АТ АКБ “Львів” станом на 31 грудня 2018 року: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.banklviv.com/ wp-content/uploads/2019/10/FS_Lviv_ua_2018.pdf.
6. Фінансова звітність АТ АКБ “Львів” станом на 31 грудня 2020 року: веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.banklviv.com/ wp-content/uploads/2019/10/ FS_Lviv_ua_2021.pdf.
Опубліковано
2021-10-07