ГОРІХ ВОЛОСЬКИЙ – ПЕРСПЕКТИВНА ВИСОКОЦІННА ПРОДОВОЛЬЧА ТА ПРОМИСЛОВА СИРОВИНА

  • І. В. Донцова Львівський торговельно-економічний університет
  • В. Т. Лебединець Львівський торговельно-економічний університет
  • Л. І. Гірняк Львівський торго-вельно-економічний університет
Ключові слова: горіх волоський, біологічно активні речовини, поліненасичені жирні кислоти, юглон

Анотація

Висвітлено фактори формування горіхівництва в Україні, умови та перспективи його розвитку. Наведено біологічно-господарські характеристики кращих сортів волоського горіха української селекції, а також перспективні промислові зони його вирощування. Представлено відомості стосовно діючих речовин, що містяться в різних частинах цієї рослини. Доведено, що харчова цінність волоського горіха обумовлена цінним амінокислотним, жирнокислотним, мінеральним та вітамінним складом. Ці компоненти ядра горіха впливають на діяльність травної, серцево-судинної систем організму людини, поліпшують обмінні процеси та стимулюють мозкову активність. Завдяки високим споживним власти-востям горіх волоський широко використовується у свіжому вигляді, для кондитерської і консервної про-мисловостей, товарів технічної переробки та як кормова добавка.

Посилання

1. Статистичний щорічник України. Держком-стат України за 2016 рік. – К. : Знання, 2016. – 650 с.
2. Пахно В. Концепція розвитку горіхівництва в Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://ukr-nuts.org/ru/articles-and-news/articles/konc-zepcz%D1%96ya.html.
3. Буряк В. Сучасний стан та перспективи ви-робництва й споживання горіхів в Україні / В. Буряк, В. Пахно // Сад, виноград і вино України. – 2014. – № 1/3. – С. 16–19.
4. Божок О. П. Про перспективи вирощування горіха грецького на території України / О. П. Божок, В. О. Божок // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27 (3). – С. 25–29.
5. Литовченко О. М. Кращі сорти плодових і го-ріхоплідних культур української селекції / О. М. Ли-товченко, В. В. Павлюк, І. К. Омельченко ; Ін-т са-дівництва Нац. акад. аграр. наук України. – К. : Пресса Украины, 2011. – 144 с.
6. Стрела Т. Е. Орех грецкий / Т. Е. Стрела ; [отв. ред. К. М. Сытник]. – К. : Наукова думка, 1990. – 192 с.
7. Щепотьєв Ф. Л. Горіхи / Ф. Л. Щепотьєв, Ф. А. Павленко, О. А. Ріхтер. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Урожай, 1987. – 184 с.
8. Представники роду Juglans як джерело одер-жання біологічно активних речовин / Б. Я. Литвин, Н. Є. Стадницька, Р. Т. Конечна, А. С. Крвавич // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. − 2011. - № 700. − С. 117−120.
9. Орлова О. Использование грецкого ореха мо-лочно-восковой спелости для разработки функцио-нальных продуктов питания / О. Орлова // Процессы и аппараты пищевых производств. – 2014. – № 1. – C. 60−69.
10. Орехоплодные и субтропические плодовые культуры / [А. А. Ядров и др.]. – Симферополь : Таврия, 1990. –160 с.
11. Волков В. Что скрывает скорлупа / В. Волков, Н. Волкова // Огородник. –2013. – № 1. – С. 20–21.
Опубліковано
2017-06-07
Розділ
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТОВАРОЗНАВСТВА ТА ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ