ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ

PDF

Ключові слова

стимулювання бізнесу
податкове стимулювання
підтримка розвитку бізнесу
адміністрування податків під час воєнного стану
платники податку

Як цитувати

Жук, О. І., & Гой, Н. В. (2022). ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВІЙНИ. Підприємництво і торгівля, (33), 44-48. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-06

Анотація

У статті визначено проблеми, з якими сьогодні стикнулася наша держава, економіка та бізнес у зв’язку з запровадження воєнного стану. На основі даних досліджень визначено роль державного регулювання та стимулювання у розвитку економіки та бізнесу. Розглянуто стан підтримки бізнесу урядом країни. Визначено, що урядом України прийнято цілу низку законів, норми яких спрямовані на зменшення податкового навантаження на діяльність суб’єктів бізнесу та стимулювання його розвитку. Проаналізовано прийняті урядом закони, якими внесено зміни до податкового законодавства з метою підтримки бізнесу та розвитку економіки на період дії воєнного стану. На основі проведених досліджень та аналізу прийнятих законів визначено основні зміни та заходи, що стосуються політики адміністрування та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання. До таких змін відноситься мораторій на проведення перевірок, а з часом часткове відновлення їх. В цьому аспекті досліджено, які види перевірок не проводяться, а які перевірки дозволено. Обґрунтовано умови, порядок та терміни проведення фактичних та камеральних перевірок. Визначено умови, за яких суб’єкти господарювання звільняються від відповідальності за недотримання норм податкового законодавства під час дії воєнного стану. Досліджено, які саме податкові пільги передбачено для платників єдиного податку та умови його нарахування, а також щодо сплати та звітування єдиного соціального внеску. Визначено можливості переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2 % для платників третьої групи, а також обмеження щодо обрання, чи переходу на спеціальну групу. Проведено аналіз змін, які стосуються штрафних санкцій у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій. Досліджено, що на період дії воєнного стану та рік після його скасування платники податків звільняються від сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, екологічного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо об’єкти розташовані на територіях, на яких ведуться, чи велися бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих російською федерацією.

https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-06
PDF

Посилання

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 р. № 2120-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану: Закон України від 01 квітня 2022 р. № 2173-IX URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-20#Text

Податки під час війни: все, що треба знати бізнесу URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/7/685375/

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану: Закон України від 12 травня 2022 р. № 2260-IX URL: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/77361.html

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06 травня 1995 № 265/95 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану: Закон України від 03 березня 2022 р. № 2118-ІХ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-20#Text

Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrayiny shchodo diyi norm na period diyi voyennoho stanu: Zakon Ukrayiny vid 15.03.2022 roku № 2120-ІХ, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2120-20

Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrayiny shchodo administruvannya okremyh podatkiv period voyennoho, nadzvychaynoho stanu: Zakon Ukrayiny vid 01.04.2022 roku № 2173-IX, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2173-20#Text

Podatky pid chas viyny: vse shcho treba znaty biznesu, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/04/7/685375/

Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshyh zakoniv Ukrayiny shchodo osoblyvostey podatkovoho administruvannya podatkiv, zboriv ta yedynoho vnesku pid chas diyi voyennoho, nadzvychaynoho stanu: Zakon Ukrayiny vid 12.05.2022 roku № 2260-IX, available at: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/77361.html

Pro zastosuvannya reyestratoriv rozrahunkovyh operaciy u sferi torhivli hromatckoho harchuvannya ta posluh: Zakon Ukrayiny vid 06.05.1995 roku № 265/95, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80#Text

Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta inshyh zakonodavchyh aktiv Ukrayiny shchodo osoblyvostey opodatkuvannya ta podannya zvitnosti u period diyi voyennoho stanu: Zakon Ukrayiny vid 03.03.2022 roku № 2118-ІХ, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2118-20#Text